Activitats formatives

Iniciació a les finances

Data: 03/10/2019 al 28/11/2019
Preu: 250€ (158,40€ bonificables)
Durada: 24 hores
Àrea formativa: Economia i finances
Termini d'inscripció: 17/09/2019
Inscriu-te

Idioma

Castellà

Objectius

 • Entendre els conceptes clau de les finances d’una empresa.
 • Descriure els principals conceptes comptables i els elements més destacats del Pla General Comptable.
 • Interpretar i analitzar la informació econòmico - financera com a base per a la presa de decisions.
 • Conèixer els productes financers i les diferents vies de finançament de l’empresa.

Programa

Introducció

 • La comptabilitat
 • El patrimoni empresarial
 • Els comptes a l’empresa

Balanç de situació

 • L’inventari
 • El balanç de situació
 • L’estructura del balanç de situació
 • Situacions patrimonials
 • El compte de pèrdua i guanys
 • L’estat de canvis en el Patrimoni Net
 • L’estat de fluxos d’efectiu
 • La memòria

Cicle comptable

 • Cicle comptable
 • Introducció
 • Llibre diari
 • El llibre major
 • Llibre de balanços
 • Tancament dels comptes
 • Pla General Comptable (PGC 2008)
 • Comptes anuals i quadre de comptes
 • Normes de registre i valoració

Compte de pèrdues i guanys

 • Introducció
 • Balanç i memòria
 • Compte de pèrdues i guanys
 • Estat de canvis en el Patrimoni Net (ECPN)
 • Estat de fluxos d’efectiu (EFE)

Anàlisi de la informació econòmica - financera

 • Introducció
 • Anàlisi patrimonial
 • Anàlisi financer
 • Anàlisi a curt termini
 • Període mitjà de maduració (PMM)
 • Fons de maniobra
 • Ratis
 • Anàlisi econòmic

Comptabilitat de costos

 • Comptabilitat de cost enfront a comptabilitat general
 • Diferència entre despesa, cost, pagament i inversió
 • Classificació dels costos4
 • Models de costos
 • Anàlisi del punt d’equilibri
 • Anàlisi cost-volum-benefici

Finançament

 • Introducció
 • Recursos financers
 • Origen dels recursos financers
 • Autofinançament
 • Avantatges i inconvenients de l’autofinançament
 • Fons d’amortització
 • Finançament extern a llarg termini
 • Préstec
 • Crèdit
 • Emprèstits d’obligacions
 • Leasing
 • Renting
 • Finançament extern a curt termini
 • Préstec a curt termini
 • Pòlissa de crèdit
 • Crèdit comercial
 • Descompte comercial i descompte financer
 • Factoring
 • Societats de garantia recíproca
 • Ajudes i subvencions
 • Finançament dels actius i inversions
 • Mètodes d’avaluació i decisió d’Inversions

Requisits tècnics

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet.  Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x