Activitats formatives

Curs superior de relacions laborals i seguretat social

Data: Del 31/05/2019 al 23/12/2019
Preu: 1.680€ (1.567,50€ bonificables)
Durada: 190 hores
Àrea formativa: Economia i finances
Termini d'inscripció: 14/05/2019
Inscriu-te

Idioma

Castellà

Objectius

 • Conèixer els drets i obligacions que es deriven de la relació laboral entre l’empresa i el treballador.
 • Entendre tot el sistema de Seguretat Social i quina és la forma d’accés a les seves prestacions.
 • Saber l’organigrama del Ministeri, els seus òrgans centrals i perifèrics, quines són les seves institucions dependents, etc., de manera que pugui saber quines actuacions han de portar-se a terme davant una inspecció de treball, a l’Institut Nacional de Treball o bé com es contracta un treballador estranger, entre d’altres.
 • Conèixer el procediment laboral, com per exemple, quin termini és té per interposar una demanda, davant de quin òrgan ha de presentar-se, quines són les proves de que es pot valdre un part, quins tipus de  processos existeixen, com es recorre una sentència, etc.

Programa

Part General

 • Regulació jurídica del treball al llarg de la història
 • El dret del treball
 • Fonts del dret del treball
 • Fonts internacionals del dret del treball
 • El contracte de treballo (I): Concepte, subjectes i elements
 • El contracte de treball (II): Contingut
 • El salari com a prestació essencial
 • Els poder de l’empresari i altres prestacions
 • El contracte de treball, modalitats especials
 • Modificació de les relacions de treball
 • Suspensió del contracte de treball
 • Extinció del contracte de treball
 • Extinció del contracte Estudi de determinades causes d’extinció
 • Relacions de treball de naturalesa contractual i caràcter especial
 • El moviment obrer i el sindicalisme obrer. El panorama sindicalista espanyol
 • El sindicalisme espanyol
 • Les organitzacions empresarials espanyoles
 • Els conflictes col·lectius de treball: La vaga. El tancament patronal. La representació col·lectiva dels treballadors a l’empresa
 • Convenis col·lectius de treball. La negociació col·lectiva

La Seguretat Social

 • La Seguridad Social
 • Règim general de la Seguretat Social
 • La cotització al règim general
 • L’acció protectora de la Seguretat Social
 • L’assistència sanitària. Prestacions econòmiques
 • Accidents de treball i malalties professionals
 • Pensions i prestacions per jubilació, incapacitat, mort i supervivència
 • Protecció a la família. Assistència social
 • Règims especials de la Seguretat Social (I). Treballadors autònoms, representants de comerç, treballadors ferroviaris i professionals taurins
 • Règims especials de la Seguretat Social (II). Treballadors del mar, treballadors de la llar, estudiants, escriptors de llibres i artistes
 • Règims especials de la Seguretat Social (III). Règim Especial Agrari i Règim Especial de la mineria del carbó
 • Desocupació

Administració Pública

 • L’organització administrativa laboral
 • Òrgans de vigilància, inspecció i control de la legislació de treball, ocupació i Seguretat Social
 • Ens institucionals dependents del Ministeri de Trabajo i Assumptes Socials
 • Entitats gestores de la Seguretat Social i altres organismes amb competència en matèria d’ocupació o Seguretat Social
 • Infraccions administratives de les normes d’ocupació i Seguretat Social
 • Treball d’estrangers a Espanya
 • Altres procediments administratius laborals

Procediment Laboral

 • El procediment laboral
 • Òrgans de la jurisdicció laboral
 • L’evitació del procés: conciliació i reclamació prèvia al procés judicial
 • El procés ordinari
 • Processos especials (I)
 • Processos especials (II)
 • Recursos (I)
 • Recursos (II)

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x