Activitats formatives

QGIS a partir de dades de la DUN. Eines en sistemes d'informació geogràfica

Data: 3, 10 i 17 de juny
Horari: De 9:30 a 14:00 i de 15:00 a 18:30 hores
Lloc: Cambra de Comerç de Lleida. C. Anselm Clavé, 2. Lleida
Preu: 290€ pels clients del servei DUN / 340€ per les cooperatives que no són usuàries del servei DUN
Durada: 24 hores
Àrea formativa: Gestió agrària
Termini d'inscripció: 27/05/2019
Inscriu-te

Presentació

Aquest és un curs bàsic orientat a la utilització del programa lliure i gratuït conegut com a QGIS, a partir de les dades que ens proporciona la Declaració agrària Única (DUN).A partir dels arxius shp (shape) que es poden descarregar del DARP de les nostres dades declarades a la DUN 2018, podrem crear el parcel·lari de la nostra cooperativa per cada anualitat DUN que vulguem. Gràcies al programa gratuït QGIS, podrem crear plànols de les finques dels nostres socis, així com afegir informació extra, a més de la que ens dóna la pròpia DUN i poder d’aquesta manera gestionar d’una manera diferent i visual les finques dels nostres socis.

Objectius

 • Utilitzar la informació que ens dóna la Declaració Única de Conreu (DUN).
 • Crear el parcel·lari de la nostra cooperativa.
 • Aprendre a fer mapes temàtics que ens ajudaran a planificar i a visualitzar millor les finques dels socis de la cooperativa.
 • Gestionar les finques dels nostres socis de forma gràfica i visual.
 • Planificar estratègicament la nostra cooperativa.

Programa

 • Conèixer la cartografia gratuïta disponible i descarregar-la de les web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), Dades Obertes SIGPAC, Departament de Medi Ambient de la Generalitat, Catastro, ICV i del SITAR.
 • Fusió d’informació en taules Excel amb informació gràfica Cadastral/SIGPAC. És útil per a tècnics que gestionin moltes parcel·les.
 • Realització de mapes temàtics en funció de variables d’interès.
 • Convertir qualsevol cartografia per a la seva visualització en el programa Google Earth (GE). GE és un  software que permet veure el què es visualitza en el nostre SIG, a més a més de fer-ne una perspectiva en 3D i veure així quin és el relleu del terreny de la zona que ens interessi.
 • Convertir qualsevol cartografia creada a KML per a poder visualitzar-la en dispositius mòbils (tablet/smartphone) amb Google Maps Engine i poder localitzar parcel·les i infraestructures de reg amb el mòbil.
 • Importació/Exportació a diferents formats de cartografia: AutoCAD (DWG, DXF), Microstation (DGN), Google Earth/Maps (KML) i ArcView (shape).
 • Creació d’una cartografia pròpia des de cero, digitalitzant sobre les ortofotos de l’ICC. Es crearà un GIS propi mitjançant la digitalització de totes les finques, inventariat de construccions (arquetes, casetes de bombeig, etc.) i infraestructures (sistema de canonades, hidrants, pous, etc.) presents en els terrenys d’un gestor de grans finques.
 • Mesurar longituds i superfícies directament sobre ortofotos de l’ICC (ICV, Google Maps, etc.).
 • Impressions de mapes a format d’imatge per a presentació d’informes.
 • Creació de plànols d’ubicació i d’emplaçament, d’ortofotos, geològics. Impressions de plànols en paper i en PDF. Creació de caixetins.
 • Conèixer les cotes de les parcel·les d’una Comunitat de Regants a partir del Model Digital del Terreny de malla de 5x5 metres de l’ICC.
 • Creuament de cartografia per a obtenir àrees incloses dins zones ZEPA, PEIN o Xarxa Natura 2000. Útils en estudis d’Impacte Ambiental.
 • Crear formularis d'entrada de dades en el parcel·lari, amb botons i desplegables amb opcions predeterminades per a agilitzar i fer més còmoda la introducció de dades. També es poden afegir fotografies i es pot usar per afegir informació extra en parcel·laris Cadastrals o SIGPAC: espècie present, varietat, nom propietari, marc plantació, presencia/ absència de reg, adobat, producció kg/ha en diferents anys, etc.
 • Ficar com a mapa base de fons la cartografia de Google Maps. Ens permet visualitzar qualsevol lloc del món en el programa de SIG a diferència dels tradicionals serveis WMS o de descàrregues de cartografia de zones molt concretes (ICC, ICV, Sitar, etc.). Amb la cartografia de l’ICC, ICV o SITAR es pot visualitzar cartografia catalana, valenciana i aragonesa, però si volem ubicar-nos en altres regions del món perquè estem emprenent un projecte a l'estranger, ho podrem fer sense sortir del nostre programa de SIG i permet dibuixar parcel·les i mesurar-ne la seva superfície.
 • Conèixer alguns plug-ins (complements de a més a més) que es poden afegir al programa per tal d’habilitar funcionalitats d'interès extra que no venen per defecte a la instal·lació del programa (gestió de taules i digitalització d'elements).
 • Canvis de projecció (sistema de coordenades i fusos) entre cartografia de diferents orígens. Per tal de, per exemple, poder treballar simultàniament amb cartografia catalana i aragonesa (fus UTM 30 <-> 31) i d'un sistema de coordenades concret (ETRS89 <-> ED50).
 • Automatitzar la impressió de múltiples mapes de cada parcel·la que es gestionin i amb la informació personalitzada de cada una d'elles. Per exemple, generar i imprimir automàticament centenars de plànols (en PDF i paper) on en tots ells es faci un plànol de detall de cada parcel·la i hi aparegui el número de parcel·la/subparcel·la/recinte, polígon, nom propietari, superfície, etc.
 • Simplificar la interfície del propi programa QGIS perquè no apareguin tants botons, menús i opcions. Amb això, es guanya claredat i comoditat a l'hora de treballar amb el programa si habitualment només es realitza un determinat tipus de tasques, ja que es pot fer que només apareguin els botons i menús que realment es necessiten. Així, si s’instal·la el programa en un ordinador on hi ha la persona que només realitza tasques administratives d'introducció de dades en el SIG, li deixarem només els botons i menús estrictament necessaris per a realitzar aquesta tasca.
BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x