Activitats formatives

Manipulador i aplicador de productes biocides d’ús ramader

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 25 hores
Àrea formativa: Producció
Inscriu-te

Objectius

 • Seguir el que estableix l’article 3 de l’ORDRE AAM/329/2014, de 27 d'octubre, per la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes biocides autoritzats per a l'ús per personal professional en l'àmbit ramader, en relació a les persones que han d’acreditar aquesta formació.

Programa

Plagues i malalties de l’entorn ramader

 • Introducció: el món ramader i les seves necessitats.

Plagues de l’entorn ramader i el control integrat de plagues:

 • Concepte de plaga.
 • Plagues de l’entorn ramader: insectes i aràcnids, rosegadors, aus.
 • Mètodes de control de plagues: mesures preventives o passives i mesures de control actiu.
 • Pla de control integrat de plagues i altres animals indesitjables.

Malalties infeccioses i parasitàries del bestiar:

 • Classificació i descripció. Zoonosis.
 • Alerta sanitària: salut pública i sanitat animal.

Productes utilitzats en l’àmbit ramader

 • Medicaments veterinaris, biocides i productes zoosanitaris.
 • Principis de traçabilitat.

Productes químics

 • Registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies químiques (REACH).
 • Classificació de perillositat, etiquetatge, envasament i fitxes de dades de seguretat de les substàncies i mescles químiques.
 •  Xarxa Nacional de Vigilància, Inspecció i Control de Productes Químics. Sistema d’Intercanvi Ràpid d’Informació sobre Productes Químics (SIRIPQ).

Biocides d’ús ramader:

 • Tipus d’usuari: personal professional o personal professional especialitzat.
 • Tipus de biocides i classificació.

Registre oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB). Transport, emmagatzematge, distribució i venda de biocides.

Bioseguretat i aplicació de productes biocides

 • Bioseguretat a les explotacions ramaderes i en el transport de bestiar:
 • Bioseguretat i prevenció: la clau principal.
 • Condicions mínimes d’higiene a l’explotació ramadera. Programes de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització.
 • Condicions mínimes d’higiene per al transport d’animals. Centres de neteja i desinfecció de vehicles.
 • Registre de les operacions.

Equips i tècniques d’aplicació de biocides:

 • Maquinària, preparació, barreja i registre.
 • Tècniques d’aplicació.
 • Temps d’espera.

Salut i protecció de les persones

 • Riscos per a la salut humana derivats de la utilització de biocides. Intoxicacions.

Seguretat i higiene en la manipulació de biocides. Equips de protecció individual (EPI).

Prevenció i primers auxilis.

Aspectes normatius i protecció del medi ambient

 • Biocides i medi ambient:
 • Gestió de residus i eliminació d’envasos.
 • Fauna i flora protegida.

Normativa. Infraccions i sancions.

Pràctiques

 • Particularitats sectorials. Casos pràctics.

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x