Activitats formatives

Anàlisi i reducció de costos

Data: 26/02/2020 al 07/09/2020
Preu: 650€ (554,40€ bonificables)
Durada: 80 hores
Àrea formativa: Economia i finances
Termini d'inscripció: 27/01/2020
Inscriu-te

Idioma

Castellà

Objectius

 • Portar a terme una correcta gestió dels costos de l’empresa, a través de la comptabilitat interna, coneixent tant els elements que formen els costos com els seus plantejaments.

 • Prendre les decisions empresarials més adequades per a la planificació i control de gestió dels costos i de les activitats o tasques que es realitzen a l’empresa.

Programa

La comptabilitat interna

 • Concepte de comptabilitat d’empresa i tipus de comptabilitat
 • Diferències entre la comptabilitat externa i la interna.
 • Transaccions que estudia la comptabilitat de costos i sèrie de comptes per la seva captació.

Cicle econòmic-intern de l’empresa. Assignació i aplicació del cost

 • Concepte i classes de costos
 • Costos necessaris enfront a costos no necessaris
 • Costos fixes i costos variables: classes
 • El cicle econòmic tècnic o intern de l’empresa. Generació del cost
 • Models d’assignació de costos. Costos complets i costos parcials
 • Captació dels sistemes de costos

Cost dels factors productius

 • El cost dels aprovisionaments, consum de materials, subministres i serveis exteriors.
 • Valoració de consums del factor treball: mà d’obra directa i indirecta.
 • Criteris d’amortització i altres costos de l’equip productiu
 • Costos d’oportunitat

Càlcul de centres de costos

 • Concepte i classes de centres de costos
 • Estadística de costos
 • Liquidació interna o redistribució dels centes de costos

Càlcul de portadors de costos

 • Concepte i classes de portadors de costos
 • Estructura i composició del cost d’empresa
 • Mètodes de càlcul de portadors

El resultat intern i sistemes de costos històrics

 • Resultat i rendiment a l’empresa
 • El resultat intern global i diferenciat
 • Sistemes de comptabilitat a costos històrics

La planificació econòmica i pressupostos

 • Introducció a la planificació econòmica
 • Classes de pressupostos
 • Pressupostos operatius o d’explotació
 • Pressupostos de capital i de tresoreria

Sistemas de costos predeterminats

 • Especial referència al model de costos estàndard
 • Introducció als sistemes de costos predeterminats
 • El cost estàndard: classes i determinació
 • Càlcul de les desviacions tècniques i econòmiques
 • Captació comptable de les desviacions als sistemes estàndard
 • Model de costos estàndard

Sistema de comptabilitat de costos per seccions

 • Costos per comendes i costos per seccions
 • Resultat i rendiment interno
 • Model de costos per seccions: preu per imputació de materials i costs prospectiu de producció, càlcul de les desviacions
 • El resultat intern en un sistema de costos per seccions

Sistema de comptabilitat de costos. Direct-cost

 • Sistemes de costos parcials
 • Mètode de direct-cost simple
 • Mètode de direct-cost complex
 • Anàlisi del llindar de rendibilitat

Sistema de comptabilitat de costos. ABC

 • Fonaments del model ABC: Concepte de l’activitat i classes
 • Els inductors de costos
 • Metodologia del model ABC
 • El procés de gestió de les activitats: l’ABM

Requisits tècnics

 • Ordenador o Tablet amb connexió a Internet.
 • Navegadors actualitzats a l’última versió disponible. Es recomana evitar Internet Explorer en la mesura del possible. Recomanem Google Chrome o Mozilla Firefox.
 • Deshabilitar bloqueig de finestres emergents als navegadors.
 • Última versió d’Adobe FlashPlayer i Adobe Reader.
 • Habilitar so i micròfon.

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x