Activitats formatives

Règim fiscal de les cooperatives

Data: 03/10/2017 al 29/12/2017
Preu: 325€ (198€ bonificables)
Durada: 35 hores
Àrea formativa: Economia i finances
Termini d'inscripció: 18/09/2017
Inscriu-te

Idioma

Castellà

Presentació

Les societats cooperatives han gaudit tradicionalment d’un règim fiscal diferent al previst per a les societats convencionals que encara es manté en la legislació vigent.

El desconeixement de l’existència, contingut i condicions d’aquest règim fiscal especial condueix, en molts casos, a què quedin desaprofitats molts dels beneficis i previsions adreçats a les cooperatives.

Amb aquest pretenem que l’alumne pugui accedir de forma senzilla, breu i ordenada, a totes les claus que cal tenir en compte per organitzar la tributació d’una societat cooperativa.

Objectius

 • Comprendre quines són les claus que enquadren la tributació especial de les societats cooperatives.
 • Conèixer les circumstàncies determinants perquè una cooperativa sigui qualificada fiscalment com a no protegida, protegida o especialment protegida, així com les especialitats de tributació aplicable a cadascuna d’aquestes categories.
 • Identificar els comportaments de risc que condueixen a la pèrdua dels beneficis fiscals.
 • Conèixer, i per tant, aprofitar al màxim, les normes especials i els beneficis fiscals que aquestes societats poden gaudir.

Programa

Introducció a la fiscalitat especial de les societats cooperatives

 • Causes de l’existència d’un règim fiscal especial per a les cooperatives.
 • Models de fiscalitat especial vigent per les cooperatives
 • Normativa reguladora
 • Esquema general de tributació cooperativa

Classificació de les societats cooperatives a efectes fiscals

 • Les cooperatives protegides i les cooperatives no protegides
 • Les cooperatives especialment protegides.

Normes d'ajustament previstes per a les cooperatives en l'impost sobre societats.

 • Cooperatives a les quals s’apliquen les normes d’ajustament previstes Societats.
 • Normes d’ajustament en la determinació de la base imposable.
 • Normes d’ajustament en el càlcul de la quota tributària

Beneficis fiscals aplicables a les societats cooperatives

 • Cooperatives a les quals s’apliquen els beneficis fiscals
 • Beneficis fiscals aplicables a les cooperatives protegides
 • Beneficis fiscals aplicables a les cooperatives especialment protegides
 • Beneficis fiscals aplicables a les cooperatives de segon grau.
 • Beneficis fiscals aplicables a les
 • Beneficis fiscals aplicables a les cooperatives de crèdit.

Normes d’ajustament aplicables a l'Impost sobre la Renda dels socis cooperatius

 • Qualificació dels rendiments a l'IRPF
 • Pèrdues imputades al soci
 • Deduccions per doble imposició
 • Règim de retencions
 • Valoració de les participacions i càlcul de guanys patrimonials.

Requisits tècnics

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet.  Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

BUREAU VERITAS
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x