Activitats formatives

Alemany Nivell A2.2 (Bàsic 2)

Data: 21/02/2018 al 09/06/2018
Preu: 350€ (255,46€ bonificables)
Durada: 100 hores (4 crèdits ECTS)
Àrea formativa: Idiomes
Termini d'inscripció: 22/01/2018
Inscriu-te

Idioma

Alemany

Objectius

 • Assolir el nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (L'assoliment del nivell A1 s'obté gràcies a la superació de l’Alemany A2.1 i Alemany A2.2).
 • Comprendre i utilitzar expressions habituals i d'importància immediata.
 • Comunicar-se en situacions amb intercanvi d'informació sobre temes habituals i familiars.
 • Descriure la seva experiència (propi origen, formació) i aspectes del seu entorn (família, amistats, relacions amb persones).
 • Comunicar i intercanviar informació sobre coses relacionades amb necessitats concretes (anar de compres, treball, preferències, opinions).

Programa

Familie

 • L’article possessiu en nominatiu, acusatiu i datiu (repàs)
 • Pronom personal en datiu (repàs)
 • Verbs que assenyalen posició (repàs)
 • Ús de la frase condicional amb el Konjunktiv II
 • Lèxic relacionat amb la família i altres formes de conviure
 • Descriure la família, presentar membres de la família i expressar convencions i l’opinió pròpia.

Früher war alles besser

 • La veu passiva en passat
 • Präteritum i Perfekt (repàs)
 • Pronom indefinit
 • Lèxic relacionat amb la ciutat, la història i el sistema educatiu
 • Parlar del passat: relatar esdeveniments del passat. L’etapa escolar

Wochenendausflug

 • Usar correctament les frases en infinitiu
 • Les indicacions locals (preposicions i adverbis)
 • Preguntes subordinades
 • Lèxic relacionat amb llocs d’interès turístic: viatges, trajectes i mitjans de transport
 • Comentar propostes. Expressar acord i desacord. Prendre decisions.
 • Entendre textos sobre llocs i serveis.

Erfindungen und Erfinder

 • La frase relativa
 • La veu passiva en present i passat
 • Frases finals amb um.
 • Finalitat amb zum
 • Distingir entre um+zu+infinitiv i damit
 • Lèxic relacionat amb invents, aparells i utensilis, i el seu ús
 • Descripcions d’objectes i aparells. Explicar la finalitat d’una cosa.

Konsum und Müll

 • Declinació de l’adjectiu (repàs)
 • Diferents usos del Konjunktiv II
 • El Konjunktiv II amb verb modal
 • Els verbs reflexius i els verbs amb preposició
 • La frase subordinada amb dass
 • Lèxic sobre les escombraries, el medi ambient, el comportament cívic i mètodes de reciclatge
 • Descriure llocs amb detall, expressar desitjos.
 • Entendre textos informàtics de lleu caràcter tècnic.

Requesits tècnics

S'haurà de disposar d'un ordinador amb connexió de banda ampla amb sortida de veu.

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x