Destaquem

Coronavirus - Solucions de la Generalitat en l'àmbit de persones jurídiques (incloses cooperatives)

30/03/2020

* Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular

La publicació al BOE del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, deixava sense resoldre explícitament alguns dels aspectes que afecten directament a les cooperatives agràries, els quals havíem d’interpretar i argumentar sota la perspectiva de la Llei 12/20115, de 9  de juliol de cooperatives.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, amb la publicació al DOGC 27 de març de 2020 del DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19, en el seu capítol IV, delimita les mesures previstes pel Govern d’Espanya al RDL8/2020, i adopta diverses solucions en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català, incloses les societats cooperatives, durant la vigència de l'estat d'alarma.

Aquestes mesures en relació a les cooperatives agràries, durant la vigència de l’estat d’alarma, es concreten en:
 

Terminis previstos

Els terminis previstos legalment per a la reunió dels òrgans col·legiats de les cooperatives (Assemblees Generals, Consell Rector, Comissions Delegades i Intervenció de Comptes), queden suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma o de les seves pròrrogues.
 

Reunions d'Assemblees Generals convocades abans de la declaració d'estat d'alarma (14/03/2020)

Les reunions convocades abans de la declaració de l’estat d’alarma i que hagin de tenir lloc amb posterioritat a aquesta declaració. El Consell Rector pot decidir:

  • Ajornar la reunió modificant el lloc, mitjà, dia i hora de la celebració.
  • Ajornar la reunió fins que el Govern Espanyol aixequi l’estat d’alarma si no és possible la celebració de la reunió. L’Assemblea General s'ha de tornar a convocar dins del mes següent a la data d'aixecament d'aquest estat.
     

Adopció d'acords dels òrgans col·legiats durant la vigència d'estat d'alarma -Assembles Generals, Consell Rector, Comissions Delegades i Intervenció de Comptes-

  1. Mitjançant reunió

S'admet la celebració de reunions i l'adopció d'acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació.

Durant la vigència de l'estat d'alarma els òrgans col·legiats es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, d'acord amb el que disposa l'article 312-5.2 del Codi Civil de Catalunya; és a dir, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix.

  1. Sense reunió

Es poden adoptar acords sense reunió, d'acord amb allò que disposa l'article 312-7 del Codi civil de Catalunya; és a dir, s’estableix la possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos. Aquestes reunions seran possible sempre i quan ho decideixi la persona que els presideix o ho sol·licitin almenys dos membres.
 

Terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents exigibles

Aquests terminis s'entenen suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues.
 

Especial referència a les assemblees extraordinàries

De forma excepcional i durant el període d'estat d'alarma, el consell rector pot convocar assemblees extraordinàries amb l'antelació mínima que consideri pertinent, sempre tenint en compte la urgència de l'acord que cal adoptar. En tot cas, serà responsabilitat del consell rector adoptar les mesures pertinents, en atenció a les circumstàncies concretes de cada societat cooperativa, per tal que les persones sòcies puguin rebre la convocatòria i concórrer a la sessió de l'assemblea que podrà fer-se per videoconferència o altres mitjans de comunicació, amb les garanties pertinents (d'acord amb el que disposa l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya)

A aquests efectes, si la convocatòria de la reunió de l'assemblea s’ha fet amb una antelació inferior als 15 dies que preveu l'article 44 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, s’haurà de fer constar la concurrència de les raons que l’han motivat.
 

Posada a disposició del vot social

L’article 48.2 de la Llei de cooperatives diu,

“La cooperativa ha de posar a disposició dels socis la informació sobre el nombre de vots socials que correspon a cada soci, o bé en el web corporatiu o bé en el domicili social de la cooperativa des del moment de l'anunci de la convocatòria de l'assemblea general. Els socis interessats poden sol·licitar al consell rector les correccions que siguin pertinents fins a vint-i-quatre hores abans de la celebració de l'assemblea”.

De forma excepcional i durant el període d'estat d'alarma, aquest Decret Llei estableix que el Consell Rector, segons les circumstàncies concretes de cada cooperativa, podrà disposar altres mecanismes diferents als establerts a l'article 48.2 de la Llei de cooperatives amb relació a l'obligació de posar a disposició de les persones sòcies el nombre de vots socials que correspon a cada persona sòcia.
 

Altres destacats:

La mascareta, encara més obligatòria
La mascareta, encara més obligatòria 09/07/2020 S’ha publicat la Resolució SLT/1648/2020, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció de la COVID-19: Les persones més de 6 anys estan obligades a l'ús de mascareta a la via pública, als...
Tret de sortida a “Molt fans del que és nostre”
Tret de sortida a “Molt fans del que és nostre” 02/07/2020 En un acte celebrat avui, al restaurant la Boscana de Bellvís, PROVACUNO presenta la nova campanya de promoció de la carn de vedella Amb el lema “Molt fans del que és nostre”, la Interprofessional del boví presenta avui oficialment la...
Coronavirus - Fase de represa: implicacions per a les cooperatives agràries
Coronavirus - Fase de represa: implicacions per a les cooperatives agràries 23/06/2020 * Donada la situació d’estat d’alarma que hem viscut a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en...
Coronavirus - Fases 2 i 3 de la desescalada: implicacions per a les cooperatives agràries
Coronavirus - Fases 2 i 3 de la desescalada: implicacions per a les cooperatives agràries 08/06/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf   La publicació...
Bon rendiment de la intercooperació des d’AGROCAT
Bon rendiment de la intercooperació des d’AGROCAT 28/05/2020 A l’agost del 2018 Agropecuària Catalana, SCCL va establir un conveni d’intercooperació amb la cooperativa Agrària de Miralcamp, SCCL, dins el marc dels ajuts per ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i...
Coronavirus - Aixecament de la suspensió dels terminis administratius i processals
Coronavirus - Aixecament de la suspensió dels terminis administratius i processals 27/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf   El RD 463/2020,...
Coronavirus - Actualització de les guies de les fases 1 i 2 de la desescalada i pròrroga de l'estat d'alarma
Coronavirus - Actualització de les guies de les fases 1 i 2 de la desescalada i pròrroga de l'estat d'alarma 26/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf   S’ha publicat...
Coronavirus - Decret Llei 19/2020. Assemblees generals, consells rectors, càrrecs i legalització de llibres de les cooperatives catalanes
Coronavirus - Decret Llei 19/2020. Assemblees generals, consells rectors, càrrecs i legalització de llibres de les cooperatives catalanes 21/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf   El Govern de la...
Coronavirus - Ús obligatori de mascareta
Coronavirus - Ús obligatori de mascareta 20/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf.   Avui s’ha...
Coronavirus - Mesures socials en defensa de l'ocupació
Coronavirus - Mesures socials en defensa de l'ocupació 13/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf.   El propòsit...
Coronavirus - Fase 1 de la desescalada: quins canvis afecten les cooperatives agràries?
Coronavirus - Fase 1 de la desescalada: quins canvis afecten les cooperatives agràries? 12/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf.   La publicació...
Coronavirus - Modificació de terminis de procediments en matèria de subvencions del DARP
Coronavirus - Modificació de terminis de procediments en matèria de subvencions del DARP 07/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf.   El 30...
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x