Econòmic i Fiscal


Consultoria especialitzada en economia cooperativa

Assessorament a tots els àmbits de l’economia cooperativa agrària, amb experiència de més d’una dècada prestant aquest servei.

Quota anual SEIF

Tarifa reduïda per la contractació de diversos serveis comptables i fiscals.

Revisions i assessorament del tancament comptable

Revisió de la comptabilitat i recolzament en la realització dels assentaments de tancament de l’exercici econòmic.

Impost de Societats

Càlcul i presentació del tribut d’acord amb la norma general i el règim específic que s’aplica a les cooperatives.

Elaboració de comptes anuals

Realització del recull d’estats financers de l’exercici econòmic de la cooperativa: balanç, compte de resultat, canvis en el patrimoni net, fluxos d’efectiu i memòria.

Revisió i presentació de liquidacions a l’Agència Tributària

Presentació dels impostos de la cooperativa, a més d’assessorament i representació en processos de comprovació i inspecció.

Forfait de consultes comptables i fiscals

Quota mensual fixa que cobreix totes les consultes de la cooperativa relatives a temes comptables, fiscals i règim econòmic.

Estudis econòmics i financers

Realització d’anàlisi de balanços, plans de viabilitat d’inversions i nous projectes, informes econòmics i fiscals, càlculs de liquidacions per baixa de socis.

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x