Jurídic i Laboral


Consultoria jurídica especialitzada en dret cooperatiu

Coneixements especialitzats en dret civil, societari i administratiu, junt amb l’experiència de prestació del servei a les empreses agràries cooperatives des de l’any 1983.

Constitució de cooperatives

Acompanyament dels socis fundadors durant el procés de constitució d’una cooperativa.

Assessorament a consells rectors i assemblees

Assistència jurídica als òrgans cooperatius en la seva presa de decisions.

Relació entre soci i cooperativa

Assistència jurídica en els tràmits d’alta i baixa de socis, incoació d’expedients sancionadors, drets d’informació, drets i obligacions del soci i de la cooperativa. Elaboració de reglaments de règim intern i altres acords propis de la relació interna de soci i cooperativa.

Relació de la cooperativa amb tercers

Assessorament jurídic en la contractació mercantil, civil i administrativa.

Consultoria jurídica en l'àmbit administratiu, amb l’especialitat de dret agrari

Assessorament i recursos administratius en matèria d’ajuts, sancions i llicències.

Processos judicials i de conciliació en els àmbits mercantil i administratiu

Defensa d’interessos de les cooperatives en conflictes societaris davant dels diversos òrgans judicials i davant del Consell Superior de la Cooperació.

Protecció de dades

Assessorament personalitzat per a la determinació i l’establiment de les mesures de seguretat i els procediments relatius a les dades de caràcter personal necessaris en cada cas.

Gestió de marques

Tramitació de marques nacionals i internacionals.

Gestió de nòmines i contractes

Procés de càlcul de nòmines de treballadors/es, gratificacions extraordinàries, quitança per interrupció o extinció de la relació laboral. Confecció de llistats i resums de retribució. Realització i presentació de les assegurances socials –TC1 i TC2-. Redacció, formalització i gestió de la contractació de treballadors davant el SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) i, tramitació de l’alta o baixa laboral en la Tresoreria General de la Seguretat Social (via telemàtica). Presentació d’altes i baixes per contingències comuns i professionals davant de l’organisme pertinent. Confecció dels models 111 i 190 de l’IRPF. Enviament de certificats d’empresa via internet.

Col·laboració en la gestió laboral per a socis de la cooperativa

Servei dirigit a la cooperativa perquè pugui oferir serveis laborals al seus socis mitjançant la Federació.

Assessorament global a empreses en temes laborals

Assessorament al client ( cooperatives agràries, socis i d’altres entitats) en temes laborals generals, amb l’especialització en temes agraris. 

Estudis i valoracions de clima laboral, llocs de treball i política retributiva

Anàlisis i descripció dels llocs de treball.

Auditories laborals

Avaluació  del correcte compliment de la legislació laboral.

Prevenció mancomunada de riscos laborals per a cooperatives i socis

Servei de gestió integral de la prevenció de riscos laborals, amb les especialitats de seguretat, higiene i ergonomia.

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x