Preguntes amb resposta

1. Què és una secció de crèdit?

És una secció més de la societat cooperativa, que es crea amb l’objectiu de:

  • Contribuir al finançament de les operacions de la cooperativa
  • Contribuir al finançament d’activitats dels socis
  • Gestionar de manera conjunta les disponibilitats líquides dels socis i dels socis col·laboradors

2. Qui pot utilitzar els serveis de la secció de crèdit?

La secció de crèdit limita el seu àmbit d’actuació als socis i socis col·laboradors. Aquesta limitació ha estat present des de la constitució de les primeres seccions de crèdit, a finals del segle XIX, i és un dels paràmetres que diferencia aquestes entitats dels bancs, caixes d’estalvi i cooperatives de crèdit o caixes rurals.

3. Només les cooperatives agràries poden tenir una secció de crèdit?

La normativa actual restringeix la presència de seccions de crèdit a les cooperatives de classe agrària de primer grau (Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives). Aquesta explicitació no fa més que reflectir que, des de la seva creació, les seccions de crèdit s’han desenvolupat essencialment en el marc de les cooperatives agràries.

4. La secció de crèdit ofereix els mateixos serveis que bancs, caixes i cooperatives de crèdit?

Les seccions de crèdit ofereixen els serveis financers més bàsics, com són els comptes d’estalvi, les imposicions a termini, les pòlisses de campanya i els préstecs personals. La seva vocació no ha estat mai satisfer totes les necessitats financeres dels socis, deixant aquesta tasca a bancs, caixes i caixes rurals.     

Els socis de les cooperatives amb secció de crèdit són els que, en cada cas, decideixen democràticament quin serveis financers concrets volen que presti aquesta secció.

5. Quins avantatges ofereix la secció de crèdit a la resta de seccions de la cooperativa?

Les seccions de crèdit gaudeixen d’un important avantatge competitiu amb relació als seus competidors pel que fa a l’estructura financera. Aquest plus es concreta en un menor cost de l’endeutament i una flexibilitat envejable a l’hora d’establir les estructures de finançament més favorables.

6. Quins avantatges proporciona la secció de crèdit als socis?

Les seccions de crèdit són l’instrument més proper i eficaç de què disposa el món rural català. Des de la seva constitució, han garantit als socis una correcta remuneració pels estalvis i unes condicions de finançament clarament avantatjoses.

Més enllà d’una alta rendibilitat, possiblement el servei més important que ofereixen les seccions de crèdit als socis és la transparència i la defensa dels seus interessos. Els consells rectors de les seccions de crèdit estan al marge de les campanyes de comercialització agressiva dels productes financers i la seva prioritat és garantir la idoneïtat dels serveis oferts per la secció de crèdit. 

7. Quines garanties ofereix la secció de crèdit?

La principal garantia per als dipositants d’una secció de crèdit és la gestió econòmica prudent de l’activitat de la cooperativa i, en última instància, el patrimoni d’aquesta. Paral·lelament, existeix una normativa de la Generalitat de Catalunya que obliga les cooperatives amb secció de crèdit a tenir una estructura  patrimonial més sòlida i una major transparència cap als dipositants que la resta de societats cooperatives.

Tanmateix, la Generalitat de Catalunya té competències d’inspecció per comprovar el compliment de la normativa vigent.

8. A la resta de l’Estat espanyol, hi ha cooperatives amb secció de crèdit?

Les seccions de crèdit són un model que es dóna a tot l’Estat espanyol i, amb matisacions, també a altres països d’Europa i Amèrica.

Dins l’Estat, el 90% de seccions de crèdit és concentren a Andalusia, Catalunya i la Comunitat Valenciana que, de fet, són les úniques comunitats autònomes que tenen una legislació específica per a les seccions de crèdit. 

BUREAU VERITAS
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x