Carregant web FCAC

AGROactivitat

AGRO COOPERACIÓ
Març 2023
Descarregar revista Veure a ISSUU
Guanyar competitivitat

Fa vint anys que es va apostar per donar un impuls decisiu als projectes d’intercooperació entre cooperatives agràries i ramaderes de Catalunya com a eina per fomentar la competitivitat al sector. Les fites assolides gràcies a aquesta línia de treball les hem volgut visualitzar amb un acte coorganitzat pel Departament d’Acció Climàtica i la Federació de Cooperatives a la Seu Vella de Lleida.

Són gairebé 130 cooperatives agràries, de tots els territoris i tots els sectors productius del país, que han participat a processos de cooperació al llarg d’aquest temps. Del total, el passat 2 de març, es va presentar una mostra de vint projectes representatius mitjançant els quals volíem posar en relleu tota la feina feta pel cooperativisme amb el suport de la Federació i des del treball conjunt amb l’Administració.

Aquests projectes són fruit d’estratègies diferents i es concreten en models d’intercooperació diversos, però amb un objectiu comú: optimitzar recursos, concentrar estructures, reduir costos i, en definitiva, guanyar múscul per millorar la competitivitat de les nostres cooperatives.

Estem convençuts que aquesta ha estat l’aposta més important del govern de Catalunya per al cooperativisme agroalimentari. Una estratègia que en el passat va permetre donar resposta a reptes i canvis importants a nivell de dimensió empresarial i que ara ha de facilitar, també, l’adaptació a les noves situacions que es plantejaran al llarg dels propers anys.

Per això, i d’acord amb el Departament d’Acció Climàtica, ja estem dissenyant com serà el Pla de Competitivitat de les Cooperatives Agràries adaptat als nous temps i a la normativa europea, que haurà de donar cabuda a noves tipologies de projectes.

En aquest sentit, el futur més immediat ens requereix fer front a reptes energètics, de bioeconomia circular, de digitalització, de relleu generacional, d’estratègia alimentària... i aquesta transició creiem que l’hem d’impulsar des del cooperativisme agrari conjuntament amb la resta de famílies del cooperativisme i, per què no, també en col·laboració amb altres empreses del sector.

Des de la FCAC lluitarem per fomentar que hi participin tots aquells projectes que permetran seguir avançant cap a la sostenibilitat econòmica, social, territorial i mediambiental alhora que produïm aliments de qualitat i proximitat.

De tot plegat en parlament abastament al llarg de l’any i, en especial, a la propera Assemblea General, quan commemorarem el 40è aniversari de la FCAC. Serà una gran festa del cooperativisme agrari i ramader a Catalunya que compartirem i en el marc de la qual celebrarem plegats la nostra essència basada en els valors de cooperació, solidaritat, autoajuda i interès per la comunitat de la qual formem part.

Fins al mes de juny!

Ramon Sarroca
President

Llegir més
Notícies
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya