Carregant web FCAC

Sectors productius

Catalunya només produeix un 40% dels aliments de consumeix. Les cooperatives agràries representen el 37% de la Producció Final Agrària (55% de l’agrícola i 29% de la ramadera)

Els sectors més cooperativitzats són l’ametlla (les cooperatives produeixen un 72% del total d’ametlla a Catalunya), oli d’oliva (76% del total), arròs (68%), avellana (67%) i garrofa (63%). També tenen una participació rellevant sobre el conjunt català en cítrics (36%), vi (53%), fruita de pinyol (42%), cultius herbacis excepte farratges (39%), fruita de llavor (46%) i llet (36%).

El model productiu es basa en una triple sostenibilitat: econòmica, social i mediambiental. Alhora que es proveeix d’aliments de qualitat i proximitat a la població, s’aposta per dinamitzar l’activitat al territori i es treballa per garantir les rendes al sector productor.

Per això, els preus comercialitzats per les cooperatives són superiors a la mitjana dels operadors catalans en la majoria de produccions i la diferència s’accentua quan les cooperatives participen més clarament en la creació de valor afegit. És el cas de la planta viva (on les cooperatives assoleixen un preu fins a un 200% superior al conjunt de Catalunya), els cítrics (un 135,2% més), la garrofa (14,9%), l’arròs (23,7%), l’horta (5,7%), el vi (13,9%), l’oli d’oliva (3,4%), la llet (42,3%) i l’ametlla (21,5%), entre d’altres.

Darrere les cooperatives agràries catalanes hi ha més de 32.000 homes i dones, agricultors i ramaders, d’arreu del territori.

 

Arròs
Productes derivats
Conreus herbacis i farratges
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Farratges
Lleguminoses
Fruita i horta
Fruita de llavor
Fruita de pinyol
Cítrics
Hortalisses
Llegums
Fruita seca i garrofa
Avellana
Ametlla
Nous
Garrofa
Oli d’oliva
Oli d’oliva
Olives
Productes derivats
Vi
Vi negre
Vi blanc
Vi rosat
Cava i escumós
Vins dolços i rancis
Vermut
Planta viva
Ornamental
Arbustiva
Aromàtiques
Ramaderia i llet
Boví de carn
Boví de llet
Porcí
Oví / Cabrum
Aviram i ous
Apicultura
Èquids
Pinsos
Bestiar
Animals de companyia
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya