Carregant web FCAC

Pla Marc cooperativisme agrari català

La Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, fruit del Ple monogràfic sobre el sector de l’any 2010, va establir que la Federació elaborés el Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català

L’objectiu, encara vigent avui, era fer créixer el model cooperatiu agrari amb la definició de línies d’actuació que assegurin la viabilitat, el foment, la potenciació del model i la competitivitat del sector.

El projecte desenvolupat consta d’una primera fase de diagnosi sectorial –un retrat acurat de les cooperatives agràries de Catalunya des de múltiples perspectives- i una posterior reflexió estratègica, sorgida del debat amb les cooperatives per identificar objectius claus i línies d’actuació de futur.

 

Document de diagnosi

El document de diagnosi del cooperativisme agrari català, presentat al 2014, és un referent de consulta sectorial elaborat a partir de l’anàlisi de múltiples variables: producció, organització, participació en la cadena de valor i aspectes econòmics i financers. El període analitzat correspon, majoritàriament, a 2008-2012.

La diagnosi s’estructura en tres grans documents:

 • Catalunya –referit al conjunt de cooperatives catalanes comparant les seves característiques amb l’entorn agroalimentari i el sector a nivell espanyol.
 • Sectorial –retrat de les cooperatives d’acord amb les orientacions productives.
 • Territorial –la realitat de cada comarca o demarcació territorial.

Els documents de diagnosi del Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català donen resposta a...

 • Quin és el posicionament de les cooperatives vers el conjunt del sector agroalimentari català? 
 • Està augmentant o disminuint el nombre de cooperatives, i quins en són els motius? 
 • Les instal·lacions de les cooperatives estan ben dimensionades? 
 • Com evolucionen els llocs de treball?
 • Com participen les cooperatives a la cadena de valor i quins són els canals de comercialització majoritaris? 
 • La tendència és procliu a l’exportació? 
 • Quantes cooperatives participen en la venda minorista (agrobotigues)?
 • Per sectors agroalimentaris, quines són les magnituds generals? 
 • Quines comarques/demarcacions produeixen més i a on és més elevat el preu comercialitzat? 
 • Les cooperatives petites, quant aporten a la facturació del conjunt?
 • Són més eficients les cooperatives més grans? 
 • La secció de crèdit és el principal creditor de la cooperativa? 
 • Quina rellevància tenen les subvencions en el finançament d’inversions en immobilitzats? 

Reflexió estratègica

Per definir les línies estratègiques del Pla Marc, es van celebrar diferents reunions amb les cooperatives, agrupades per proximitat territorial però sobretot social i empresarial, entre els mesos de novembre de 2014 a gener de 2015.

Més de 150 cooperativistes d’arreu del territori van participar en aquesta discussió, rica i plural, a partir de la qual es va elaborar el Document de Reflexió Estratègica: “Visió 2020”.

El document proposa 91 actuacions estructurades en 13 grans objectius i 4 eixos estratègics:

 • Enfortir l’estructura social de les cooperatives.
 • Incentivar la col·laboració i la vertebració empresarial.
 • Potenciar la comercialització en les cooperatives agràries.
 • Promocionar el producte cooperatiu agrari.

Les conclusions del full de ruta “Visió 2020” s’articulen a l’entorn de...

 • Elaborar un nou Pla per al foment de la competitivitat que reforci el lideratge de les cooperatives, impulsi noves formes de col·laboració i potenciï la intercooperació i la integració comercial.
 • Promoure la incorporació de joves i la implicació del soci.
 • Millorar la professionalització de les cooperatives.
 • Afavorir la innovació.
 • Crear bancs de terres.
 • Fomentar el model de cooperativa amb secció de crèdit.
 • Crear una xarxa d’agrobotigues.
 • Reforçar la internacionalització.

 

PLA MARC DEL COOPERATIVISME AGRARI CATALÀ

PLA MARC DEL COOPERATIVISME AGRARI CATALÀ

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya