Carregant web FCAC

Memòria social

La Memòria social és el document que recull el conjunt d’actuacions dutes a terme per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en els diferents àmbits de treball.

Aquest document d’avaluació i justificació raonada de les determinacions contingudes en el Pla d’Actuació anual ha de ser aprovat en el si de l’Assemblea General.

Som socis de
Amb el suport de