Carregant web FCAC

Empresa i compromís

Des del convenciment que l’empresa ha de ser responsable i contribuir a la comunitat, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya avança en el compromís social i la sostenibilitat

En línia amb els valors de les empreses cooperatives associades, la Federació vetlla per l’impacte social, la protecció del medi ambient, el territori, la cooperació, la solidaritat i la feina ben feta.

No en va, les cooperatives agràries són motors econòmics i socials que es basen en la gestió democràtica i que inverteixen en el territori, tot potenciant que la generació de riquesa, l’ocupació i la sostenibilitat arribin arreu de Catalunya.

La Federació, com a organització compromesa i conscient, promou el desenvolupament d’un entorn de treball saludable. Es preocupa per la igualtat i el benestar dels seus treballadors/es, integra la perspectiva de gènere, afavoreix la conciliació laboral i gestiona els conflictes promovent la participació, la motivació, la fidelització i un ambient laboral que incentivi la cohesió dels equips i el treball en xarxa.

També fomenta activament pràctiques ambientals responsables com el reciclatge de residus, la reducció del consum energètic i un bon ús de l’aigua, entre d’altres.

Perquè mirem el futur tot orientant el present cap a un horitzó millor i amb el convenciment que un altre món és possible!

 

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya