Carregant web FCAC

ASC, sccl

Actualment totes les cooperatives agràries amb secció de crèdit de Catalunya formen part de l’Associació de Seccions de Crèdit (ASC), cooperativa de segon grau vinculada amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya que es va constituir al 1988 amb l’objectiu de proporcionar assessorament i prestar serveis al sector.

L’ASC lidera la plataforma informàtica CoopCrèdit amb la voluntat de facilitar el compliment de l’article 13.2 de la Llei 7/2017, del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives: “Les seccions de crèdit estan obligades a utilitzar un sistema informàtic i de gestió homogeni, que faciliti al Govern fer-ne una supervisió prudencial de manera permanent i eficaç”.

La Llei 7/2017 també va consolidar la creació del Fons Cooperatiu de Suport a les Seccions de Crèdit. La finalitat d’aquest instrument és aportar estabilitat i sostenibilitat al conjunt del sector contribuint a retornar, als seus titulars, els fons constituïts com a saldos creditors a les seccions de crèdit. Perquè això succeeixi, cal que els socis hagin acordat la baixa de la secció de crèdit abans de rebre una actuació de suport financer.

A 31 de març de 2024, aquest fons té un patrimoni de 16,55 milions d’euros fruit de les aportacions obligatòries del 3% dels dipòsits de les 60 seccions de crèdit existents

 

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya