Carregant web FCAC

Canal ètic

Aquest és el Canal Ètic de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Aquest canal és la via preferent per a la comunicació de possibles infraccions penals o administratives greus o molt greus o infraccions del Dret de la Unió Europea que permetin prevenir, detectar i corregir possibles incompliments.

Aquest canal garanteix la confidencialitat i l’anonimat a les persones informants.

Codi Ètic Política del Canal Ètic Formulari del canal ètic

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya