Carregant web FCAC

Què són les coop agràries?

Són empreses que, sota els principis cooperatius, agrupen els agricultors i ramaders -que en són socis i propietaris- i aglutinen bona part de la producció agroalimentària de Catalunya

La Llei de cooperatives de Catalunya defineix les cooperatives agràries com aquelles societats formades per titulars d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals amb la finalitat de realitzar tot tipus d’activitats en comú i operacions encaminades a la millora de les explotacions dels socis, la població agrària i el desenvolupament del món rural.

També els hi atribueix la prestació de serveis propis de l’activitat agrària, ramadera o forestal o que hi estiguin directament relacionats.

Les cooperatives agràries, a més, poden fer conjuntament l’explotació comunitària d’una terra i l’aprofitament de bestiar, terres i immobles susceptibles d’explotació agrària.

Com a novetat, la Llei 12/2015 ha introduït una nova classe, la cooperativa rural, que combina, sota la fórmula d’una cooperativa integral, les funcions pròpies de les cooperatives agràries amb altres activitats de diversificació.

 

Hi ha dos grans tipus de cooperatives agràries, depenent dels socis que les componen:

1
Cooperatives de primer grau

Són aquelles formades per un mínim de tres socis amb activitat cooperativitzada, excepte en els casos en què la Llei estableixi expressament una altra cosa.

A Catalunya, hi ha unes 178 cooperatives i SAT federades de primer grau que treballen en sectors productius tan diversos com oli d’oliva, vi, cava, arròs, cítrics, fruita dolça, fruita seca, garrofa, horta, ramaderia, llet, mel, cultius herbacis, pinsos i planta viva.

2
Cooperatives de segon grau

Estan integrades per un mínim de dues persones jurídiques, i almenys una d’aquestes dues ha de ser cooperativa. La majoria del vot social ha de recaure en cooperatives.

De cooperatives de segon grau federades, n’hi ha una dotzena.

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya