Carregant web FCAC

Responsabilitat Social Empresarial

 

La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) és una manera de gestionar de forma eficient però tenint en compte els impactes de les accions en els grups d’interès i en l’entorn. Implica conceptes com participació, transparència, rendició de comptes, cooperació, interès per la comunitat... tots sistematitzats i integrats en l’estratègia per aconseguir uns valors compartits que transcendeixin la pròpia organització.

Com a entitat socialment responsable, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya compleix amb un seguit de principis vinculats a la realitat social, econòmica i ambiental alhora que promou accions sostenibles per fomentar el benestar de la població en general i del territori rural en particular.

Es tracta d’una organització que va néixer amb un model de funcionament horitzontal i posant les persones i l’objecte social per damunt del capital. El control democràtic s’exerceix per les cooperatives sòcies, que dicten unes actuacions que el Consell Rector vetlla perquè s’acompleixin des de la participació i la igualtat en la presa de decisions.

Actualment, l’aposta pel foment de la responsabilitat social es concreta en la detecció de diverses actuacions i bones pràctiques que ja està realitzant en els cinc vectors de l’estratègia de gestió de la RSE: bon govern, ambiental, social, laboral i econòmic.

Per incidir en aquest posicionament, l’objectiu és fer un pas endavant sistematitzant les actuacions i implementant-ne de noves, que quedarien recollides en el Pla Estratègic de la Federació i en els Plans d’Actuació que el desenvolupen.

D’altra banda, el compromís amb les cooperatives associades, a les quals representa i dóna servei, és l’essència de la FCAC. Per això, no només es promou un comportament socialment responsable dins la pròpia organització sinó que fa difusió del model en el seu àmbit d’influència i actua com agent impulsor de la RSE entre les seves sòcies que, d’entrada, ja són empreses regides per uns principis cooperatius coincidents amb l’essència de la responsabilitat social empresarial.

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya