Carregant web FCAC

Aula de formació - EMPRESES

Professionalització, igualtat i relleu generacional per a Consells Rectors

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel MAPA
Durada: Mínim 8 hores
Idioma: Català
Presencial Economia social
Inscripcions obertes

Dins del marc de col·laboració entre el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i Cooperativas Agroalimentarias arrenca programa d'actuacions 2024 en matèria de formació per a la professionalització, igualtat i relleu generacional en consells rectors de cooperatives agroalimentàries.

Tipologia d'actuacions

El Pla de Formació de Consells Rectors està dirigit a membres de consells rectors i futurs rectors de cooperatives i altres entitats associatives de caràcter agroalimentari, de la totalitat del territori de l'Estat Espanyol.

Les accions formatives programades es podran realitzar en modalitat presencial o virtual i constaran de mòduls formatius adaptables a les necessitats específiques de les cooperatives i d'altres entitats associatives de caràcter agroalimentari, destinatàries de la formació. Tindran una durada mínima de 8 hores, impartides en una o diverses jornades. El nombre mínim d'alumnes seran 8, encara que amb algun matís a tenir en compte. El contingut de cada taller estarà format per un o diversos mòduls, amb una durada mínima de 2 hores per mòdul.

Per obtenir informació dels continguts modulars, cliqueu al següent enllaç:

Si voleu participar en una activitat formativa cal emplenar el aquest annex.

Sol·licita informació

Les cooperatives o entitats associatives de caràcter agroalimentari interessades en realitzar activitats formatives poden sol·licitar més informació a través del correu electrònic formacio@fcac.coop o trucant al telèfon 932 292 018.

Aquesta formació està finançada pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través del Conveni que s'ha citat anteriorment.

                  

Dotar als membres dels consells rectors d'eines, coneixements i habilitats per millorar la seva professionalització i facilitar l'exercici de les seves funcions.

Millorar les habilitats dels membres dels consells rectors en les seves funcions quotidianes, com reunions o presa de decisions.

  • Sensibilitzar al Consell Rector cap a la necessitat de prendre decisions estratègiques per respondre als reptes i tendències que es plantegen en el sector.
  • Millorar el funcionament de les societats cooperatives com a sistemes empresarials competitius.
  • Adaptar-se als continus canvis de l'entorn, superar els reptes d'un mercat cada dia més obert i global , alhora que aprofitar les oportunitats de forma eficient i sostenible.
  • Formar futurs consellers, prioritàriament joves i dones, per assegurar el bon funcionament futur de les cooperatives.
  • Aprofundir en els processos d'integració cooperativa en curs o en projecte amb el propòsit de fomentar fórmules que propiciïn un major grau d'eficiència i integració empresarial.
  • Afavorir el coneixement entre les diferents persones i cooperatives, com a base per generar la necessària confiança que propiciï processos de cooperació empresarial de caràcter supra-autonòmic.

Cursos relacionats

Gestió d'empreses d'economia social
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 10 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
L'ABC de l'economia social
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 10 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
Com incorporem persones a la cooperativa?
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 8 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
Funcions i responsabilitats del Consell Rector
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
Competències bàsiques dels membres del consell rector
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 18 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
Funcions i responsabilitats dels òrgans socials i dels interventors de comptes de les cooperatives amb secció de crèdit
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
La implicació dels socis com a impuls de la cooperativa
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 6 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
La participació interna a les entitats d’economia social
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
Obligacions legals de les associacions i responsabilitat de les juntes directives
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 15 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
Marc jurídic del cooperativisme
Data: 15 i 29 de març
Horari: 15.30 h a 19.30 h
Lloc: Videoconfèrencies en directe
Preu: Subvencionat pel Ministeri d'Agricultura, pesca i alimentació
Durada: 8 hores
Aula virtual Economia social
Inscripcions obertes
Treball en xarxa i intercooperació
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 8 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya