Carregant web FCAC

Aula de formació - EMPRESES

Creació i manteniment de pàgines web

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 60 hores
Idioma: Català
Presencial Noves tecnologies
Inscripcions obertes

Conceptes fonamentals d'informàtica, internet i disseny gràfic

La pàgina web i el seu disseny

 • Concepte de pàgina web. Directives essencials del llenguatge HTML.
 • Coneixement de l’entorn de treball en el Dreamweaver 200 MX.

Creació de pàgines web a partir d'editors de plantilles

 • Tractament i inserció d’imatges en una web.
 • Estructuració de la informació en taules.
 • Estructuració de la informació en capes.
 • Incorporació de so a una pàgina web.

Publicació de pàgines web

 • Homogeneïtzació i complements d’una pàgina web.

Manteniment de la pàgina web

 • Persones que motius laborals o personals, volen introduir-se en el món web i aprendre el funcionament del llenguatge HTML.
 • Professionals del sector de la comunicació i del màrqueting, dissenyadors i programadors i en general.
 • Qualsevol persona que vulgui aprendre a fer pàgines web.
 • Aprofitar l'eina d'Internet, mitjançant la creació de web i blog amb plantilles, com a font d'informació i publicitat aplicada al disseny.
 • Identificar els elements proporcionats pels llenguatges de marques i confeccionar pàgines web amb aquests llenguatges tenint en compte les seves especificacions tècniques.
 • Identificar les característiques i funcionalitats de les eines d'edició web i utilitzar-les per crear pàgines web tenint en compte els entorns de desenvolupament.
 • Descriure les característiques dels fulls d'estil per donar format a les pàgines web i crear fitxers d'estil d'acord amb un disseny especificat.
 • Dissenyar, ubicar i optimitzar els continguts d'una pàgina web per adequar-la al format, facilitar-ne l'ús als usuaris i optimitzar-la d'acord amb un disseny especificat.
 • Confeccionar plantilles per a les pàgines web tenint en compte les especificacions de disseny rebudes.
 • Crear formularis i integrar-los a pàgines web per incloure-hi interactivitat seguint unes especificacions funcionals rebudes.

Aquest curs de Creació i manteniment de pàgines web està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Aquesta formació va dirigida a persones que estiguin en actiu laboral (ja siguin del règim general o autònoms), en situació d’ERTO o bé estiguin a l’atur i siguin demandants d’ocupació.

Per a poder realitzar el curs serà  imprescindible que ens envieu la següent documentació en el moment de formalitzar la inscripció:

 • Còpia del DNI/NIE per ambdues cares.
 • Si estàs treballant: capçalera de l'última nòmina o últim rebut d'autònoms.
 • Si estàs en ERTO: còpia actualitzada de la vida laboral
 • Si estàs en situació d'atur: Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).
 • Fitxa d’inscripció del curs i document protecció de dades (t’ho farem arribar per correu electrònic).

Cursos relacionats

Posicionament web SEO / SEM
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 60 hores
Presencial Noves tecnologies
Inscripcions obertes
Introducció al posicionament web
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 16 hores
Presencial Noves tecnologies
Inscripcions obertes
Transformació digital a les cooperatives agràries
Preu: 180€ (85,80€ bonificables)
Durada: 6 hores
Presencial Noves tecnologies
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya