Carregant web FCAC

Aula de formació - EMPRESES

Gestió d'empreses d'economia social

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 10 hores
Idioma: Català
Presencial Economia social
Inscripcions obertes

Gestió de clients, presa de decisions i comunicació a l’empresa cooperativa

 • El client intern i la seva implicació en els resultats de les empreses.
 • El mesurament de la satisfacció del client intern.
 • La retribució com a part de la satisfacció.
 • La responsabilitat en la presa de decisions.
 • La formació i la capacitació per a la presa de decisions correcta.
 • Els mecanismes d'informació i de transmissió del coneixement en l'empresa cooperativa.

La planificació i la gestió estratègica de la cooperativa

 • Quina visió global hem de tenir de l’empresa cooperativa?
 • Què entenem per estratègia?
 • Com dissenyem, elaborem, implantem l’estratègia.

Els conceptes bàsics de la gestió econòmica de la cooperativa

 • Règim econòmic de la cooperativa. Quina és la diferència de les empreses mercantils?
 • Capital cooperatiu versus capital social.
 • Fons de reserva obligatori.
 • Altres reserves.
 • Fons d’educació i promoció i el paper social de la cooperativa.
 • La relació econòmica del soci amb la cooperativa.
 • El règim fiscal de la cooperativa agrària. Diferents tipologies i avantatges fiscals.
 • Cooperativa especialment protegida, requisits i avantatges.
 • Cooperativa protegida, requisits i avantatges.

Interpretació i anàlisi dels estats financers de la cooperativa

 • Introducció.
 • Necessitat de l’anàlisi de les dades econòmiques (anàlisi d’estats financers).
 • Principals usuaris.
 • Els estats financers - definicions.
 • El balanç de situació i les masses patrimonials.
 • Compte de resultats.
 • Estat de flux d’efectiu.
 • Pressupost de tresoreria.
 • Anàlisi del balanç de situació.
 • Anàlisi del compte de resultats.
 • Gerents, socis i membres del Consell Rector de cooperatives agràries.
 • Adoptar els mètodes de direcció a les particularitats de democràcia interna i de participació propis de les cooperatives.

Aquest curs de Gestió d'empreses d'economia social està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Aquesta formació va dirigida a persones que estiguin en actiu laboral (ja siguin del règim general o autònoms), en situació d’ERTO o bé estiguin a l’atur i siguin demandants d’ocupació.

Per a poder realitzar el curs serà  imprescindible que ens envieu la següent documentació en el moment de formalitzar la inscripció:

 • Còpia del DNI/NIE per ambdues cares.
 • Si estàs treballant: capçalera de l'última nòmina o últim rebut d'autònoms.
 • Si estàs en ERTO: còpia actualitzada de la vida laboral
 • Si estàs en situació d'atur: Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).
 • Fitxa d’inscripció del curs i document protecció de dades (t’ho farem arribar per correu electrònic).

Cursos relacionats

Professionalització, igualtat i relleu generacional per a Consells Rectors
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel MAPA
Durada: Mínim 8 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
L'ABC de l'economia social
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 10 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
Com incorporem persones a la cooperativa?
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 8 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
Funcions i responsabilitats del Consell Rector
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
Competències bàsiques dels membres del consell rector
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 18 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
Funcions i responsabilitats dels òrgans socials i dels interventors de comptes de les cooperatives amb secció de crèdit
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
La implicació dels socis com a impuls de la cooperativa
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 6 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
La participació interna a les entitats d’economia social
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
Obligacions legals de les associacions i responsabilitat de les juntes directives
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 15 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
Marc jurídic del cooperativisme
Data: 15 i 29 de març
Horari: 15.30 h a 19.30 h
Lloc: Videoconfèrencies en directe
Preu: Subvencionat pel Ministeri d'Agricultura, pesca i alimentació
Durada: 8 hores
Aula virtual Economia social
Inscripcions obertes
Treball en xarxa i intercooperació
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 8 hores
Presencial Economia social
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya