Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Vull exportar, per on començo? Gestió duanera i Incoterms 2010

Preu: 380€
Durada: 35 hores
Idioma: Castellà
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes

MÒDUL I: Vull exportar per on començo?

Introducció

 • Drets i avantatges fiscals de l’exportació de mercaderies.
 • Factors que determinen una possibilitat real d’exportació.
 • És necessari crear un departament d’exportació o existeixen altres solucions?
 • Exportació conjunta.
 • Riscos de l’exportació.

L’elecció de mercats

 • Vies d’apropament a clients interessants.
 • Delimitar l’estratègia de l’expansió exterior.
 • Concentració versus diversificació de mercats.

Les peticions d’oferta

 • Els termes Incoterms 2010.
 • Sistema d’origen a destí / destí d’origen.
 • Moneda de càlcul de les exportacions.
 • Cadena de preus d’exportació.
 • Mètodes de pagament.
 • Peticions d’oferta de clients poc coneguts.
 • Realitzar l’oferta o cotització.
 • Tancament del contracte.
 • Cobrament de les exportacions.

Preparació del producte per exportar

 • Documents d’exportació.
 • Factura pro forma.
 • Certificat d’origen.
 • Quadern ATA.
 • Assegurança de transport internacional.

Elecció del transport

 • Contractació del transport.
 • Diferències transport multimodal / transport intermodal.
 • Avantatges del transport per carretera.
 • Avantatges del transport ferroviari.
 • Avantatges del transport internacional marítim.
 • Avantatges del transport internacional aeri.
 • Transitaris i agents de duanes.

Recolzament a les exportacions

MÒDUL II: Gestió duanera

Introducció  

Política duanera comunitària

 • Fonaments de la política duanera comunitària. 
 • El mercat i les quatre llibertats.
 • Funciones de la Duana. 
 • Transaccions.

El codi duaner modernitzat

 • Circulació de les mercaderies.
 • L’origen de les mercaderies. 
 • Documentació acreditativa de l’origen.
 • DUA. 
 • Llibre pràctica. 
 • Règims duaners econòmics.
 • Règims duaners suspensius.
 • Trànsit intern. 
 • Exportació. 
 • Altres destinacions duaneres.

Operador Econòmic Autoritzat (OEA)

 • Tipologia d’Operadors Econòmics Autoritzats. 
 • Qui pot ser O.E.A.
 • Procediment d’autorització.

Aranzel  

 • Suspensions. 
 • Contingents aranzelàries.
 • Plafons o límits màxims aranzelàries.
 • Drets Antidumping.
 • Drets antisubvenció.

Valor de les Duanes  

 • Principi del valor de transacció.
 • Altres sistemes de valoració.  

IVA i Impostos Especials 

 • IVA. 
 • Impostos Especials (IIEE).

Règims Comercials  

 • Règims importació / exportació.
 • Àrees d’origen de les mercaderies d’importació.
 • Àrees de destino de les mercaderies d’exportació.
 • Règim de llibertat comercial.
 • Règim de restricció comercial.
 • Esquemes de règims comercials.
 • Localització del règim comercial.

Comerç Intracomunitari  

 • Naturalesa de l’operador. 
 • Volum de comerç intracomunitari.
 • Presentació de l’INTRASTAT.

Garanties dels operadors enfront l’administració  

 • Importació. 
 • Revisions documentals. 
 • Inspecciones tècniques.

Duanes i fiscalitat a Canàries  

 • Règim de bucs i navilieres. 
 • Tributs indirectes específics (IGIC). 
 • Especialitats en l’aplicació dels principals impostos. 
 • Exempció en el Impost sobre Transmissions Patrimonials.
 • Exempció sobre I’impost General Indirecte Canari.
 • Deducció per inversions a Canàries.
 • Reserva per inversions a Canàries
 • Règim especial de les empreses productores de béns corporals.
 • Resum del règim fiscal de Canàries.

Exercicis pràctics

MÒDUL III: Incoterms® 2010

Introducció

Estructuració dels Incoterms® 2010

 • Famílies d’Incoterms® 2010.
 • El terme EXW.
 • El terme FCA.
 • El terme FAS.
 • El terme FOB.
 • El terme CFR.
 • El terme CIF.
 • El terme CPT.
 • El terme CIP.
 • El terme DAT.
 • El terme DAP.
 • El terme DDP.
 • Taula d’Incoterms® 2010.

Criteris d’elecció dels termes Incoterms® 2010

 • Mitjà de transport.
 • Dimensió de l’empresa.
 • Risc a assumir.
 • Concepte de Màrqueting.
 • Control de l’operació.
 • País de destí de la mercaderia.
 • Forma de pagament.
 • Protecció jurídica.

Incoterms® 2010 amb pràctica

 • Incoterms® 2010 i comissions a intermediaris.
 • Incoterms® 2010 i assegurances obligatòries.
 • ACTIVITAT 1 – CAS INDÚSTRIES PON S.A.
 • ACTIVITAT 2 - CAS CEX S.A.

Persones que, sense necessitat  tenir coneixements previs en aquesta matèria, vulguin desenvolupar la seva carrera professional a l’àrea del comerç internacional, o bé desitgin millorar la seva formació personal.

 • Familiaritzar-se amb els conceptes bàsics i necessaris per a planificar l’abordatge de la internacionalització a la PIME.
 • Adquirir un coneixement pràctic dels procediments a portar a terme en diferents operacions, en els tràmits duaners i la fiscalitat internacional.
 • Dominar els INCOTERMS i conèixer les novetats introduïdes amb la versió vigent d’avui, els INCOTERMS 2010.

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet. Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

El secret del comerç exterior en 15 casos pràctics
Preu: 225€
Durada: 30 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Gestió del comerç exterior (CEX)
Preu: 550€
Durada: 120 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Mitjans de pagament en comerç internacional
Preu: 165€
Durada: 12 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Gestió duanera i fiscalitat del comerç internacional
Preu: 260€
Durada: 32 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Incoterms
Preu: 170€
Durada: 15 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Tot el què has de saber del comerç internacional en 40 casos pràctics
Preu: 280€
Durada: 20 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Com cobrar i finançar les operacions de comerç internacional
Preu: 220€
Durada: 15 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
CAU i OEA: la nova normativa duanera de la Unió Europea
Preu: 260€
Durada: 20 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Comerç exterior
Data: 23/02/2022 al 15/06/2022
Preu: 385€ (297,00€ bonificables)
Durada: 40 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Logística internacional i incoterms
Data: 21/02/2022 al 23/05/2022
Preu: 320€ (224,40€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Comerç exterior
Inscripcions obertes
Som socis de:
Amb el suport de