Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

English advanced plus. Level 10

Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
Idioma: Anglès
On-line Idiomes
Inscripcions obertes

The Rumour

 • Vídeo: En Gordon difon un rumor.
 • Gramàtica: L’article determinat; both of them; all of us, etc.
 • Vocabulari: A l’hospital, phrasal verbs amb away.
 • Conversa: Parles amb la Victoria sobre hospitals.

Wheel of Questions

 • Vídeo: Quatre convidats sorpresa participen en el concurs d’en Robbie.
 • Gramàtica: Verbs amb suposició (modals – present) i de percepció.
 • Vocabulari: Regions del món; governants i formes de govern.
 • Conversa: Parles amb en Robbie sobre les fotografies de les seves vacances.

Read, Listen, Write

 • Lectura: Series de televisió sobre hospitals.
 • Audició: Mites entorn als primers auxilis.
 • Escriptura: Sinònims del verb say.

For Sale

 • Vídeo: En Brian intenta vendre el restaurant.
 • Gramàtica: Repàs del first i second condicional; wish i if only.
 • Vocabulari: Vocabulari sobre negocis; expressions amb get.
 • Conversa: Parles amb en Brian sobre un problema.

The Last Day

 • Vídeo: L’últim dia d’en Brad i la Britney a la Gran Bretanya.
 • Gramàtica: Repàs del futur; el future perfect.
 • Vocabulari: Roba i calçat; per a comprar roba.
 • Conversa: Parles amb la Britney sobre el seu viatge.

Read, Listen, Write

 • Lectura: Vols de luxe.
 • Audició: Tres vols amb un avió de luxe.
 • Escriptura: Adjectius amb sufixos.

The Break-In

 • Vídeo: En Dobson i en Moore investiguen un robatori.
 • Gramàtica: Verbs modals de suposició (continus i passats).
 • Vocabulari: Delictes i delinqüents; en el lloc del delicte.
 • Conversa: Parles amb en Moore sobre la cartera què has perdut.

My life

 • Vídeo: En Dallas i la Tania van a una llibreria.
 • Gramàtica:  El third conditional; wish i if only (2).
 • Vocabulari: Edició de llibres; expressions amb off.
 • Conversa: Parles amb en Dallas sobre el teu llibre.

Read, Listen, Write

 • Lectura: Un home desaparegut.
 • Audició: Una entrevista sobre gent desapareguda.
 • Escriptura: Errors habituals.

After all the Changes

 • Vídeo: L’Angela visita a en Kevin per última vegada.
 • Gramàtica: Verbs d’estil indirecte + infinitiu.
 • Vocabulari: Els sufixes – ful i –less; phrasal verbs amb up.
 •  Conversa: Li demanes a l’Angela que et deixi alguna cosa.

Story Competition

 • Vídeo: Les tres companyes de pis escriuen un conte.
 • Gramàtica:  Verbs d’estil indirecte + gerundi.
 • Vocabulari: Maneres de parlar; prefixos verbals.
 • Conversa: Parles amb en Tom sobre un conte que coneixes.

Read, Listen, Write

 • Lectura: El relat Age of Ecos.
 • Audició: Jeff Fisher i la cap dels econians tenen una conversa.
 • Escriptura: Escrius el final d'Age of Ecos.
 • Persones que vulguin aprendre i/o perfeccionar l’idioma d’anglès.
 • Comprendre al detall el què es diu en la llengua estàndard, fins i tot en un entorn sorollós.
 • Parlar amb naturalitat, fluïdesa i espontaneïtat; adaptant-se als canvis de direcció d’estil i d’èmfasi que es dóna en una conversa i corregir equivocacions i errors que provoquen mals entesos.
 • Expressar-se en totes les  formes condicionals (If they’d left home later, they’d have missed the bus), amb future perfect (The train won’t have left yet), verbs de suposició i de percepció (look, sound, feel, taste, etc.) i estil directe.
 • Utilitzar vocabulari relacionat amb formes de govern, negocis, hospitals, delictes, expressions amb off, phrasal verbs, expressions amb get, etc.
 • Ordinador o Tablet amb connexió a Internet.
 • Navegadors actualitzats a l’última versió disponible. Evitar Internet Explorer i Google Chrome, es recomana Mozilla Firefox.
 • Deshabilitar bloqueig de finestres emergents en els navegadors per a la direcció del campus.
 • Última versió d’Adobe FlashPlayer i Adobe Reader.
 • Habilitar so i micròfon.

Cursos relacionats

English elementary. Level 1
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English elementary plus. Level 2
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English pre-intermediate. Level 3
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English pre-intermediate plus. Level 4
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English intermediate. Level 5
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English intermediate plus. Level 6
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English upper-intermediate. Level 7
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English upper-intermediate plus. Level 8
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English advanced. Level 9
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English upper-advanced. Level 11
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English upper-advanced plus. Level 12
Data: 19/06/2024 al 19/12/2024
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya