Carregant web FCAC

Equip humà

Iban Mulet
Tècnic de Gestió d’Ajuts i Projectes
973 247 982

Àmbits de responsabilitat

Tramitació d’ajuts per a cooperatives i empreses agroalimentàries.

Assessorament en la tramitació de les DUN i CGE de les cooperatives.

Realització d’estudis industrials.


Biografia

Enginyer Agrònom, amb l’especialitzat de Producció Vegetal, per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida (ETSEA - UdL) i Enginyer Tècnic Forestal, especialitat d’Indústries Forestals, per l’Escola Superior d’Agricultura de la Universitat de Lleida.

Màster en Prevenció de Riscos Laborals: Seguretat i Salut en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia.

Formació en avaluació d’impacte ambiental i disseny d’instal·lacions de reg localitzat. Tècnic en gestió integrada de plagues, aplicador de productes fitosanitaris (nivell qualificat). Especialització en sistemes d’informació geogràfica (SIG) amb precisió cartogràfica.

Tècnic en disseny gràfic i disseny assistit per ordinador de plànols (Autocad).

Gestió d'Ajuts i Projectes
Cap del Servei de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tècnic de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tècnica de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tècnica de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tècnica de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tècnica de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tècnica de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tècnica de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tècnica de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tècnica de Gestió d’Ajuts i Projectes
Administrativa
Administrativa
Som socis de
Amb el suport de