Carregant web FCAC

Servei d’Assessorament Agroalimentari

per a cooperatives

Josep Ll. Bosque
Cap de la Unitat de Representació
Tel. 932 292 017 | josepll.bosque@fcac.coop

Què us oferim?

Un equip d’enginyers agrònoms amb àmplia experiència en la normativa agroalimentària, la política agrària europea i la interlocució amb les diferents administracions. Col·laboració amb experts en matèries específiques.

   Assessorament Agroalimentari

Informació puntual sobre les novetats de la normativa agroalimentària i altres temàtiques productives. Difusió de les noves tendències, propostes i iniciatives legislatives en política agrària i sectorial.

Divulgació dels estudis de conjuntura, estadístiques i indicadors dels principals mercats agroalimentaris. Representació dels interessos específics de les cooperatives.

Interlocució directa amb les administracions competents i participació en més de 100 fòrums de debat.

Suport a la internacionalització del sector mitjançant instruments especialitzats.

   Orientació energètica integral

Participació en subhastes col·lectives d’energia elèctrica i en la compra diària d’energia.

Diagnosi energètica. Auditoria energètica (obligatòria per a grans empreses).

Gestor energètic. Determinació del patró de consum, cerca del millor preu disponible i recomanació d’accions d’estalvi.

Solucions per a cooperatives amb consum energètic estacional.

   Conseller de seguretat de mercaderies perilloses

Assessorament en la gestió de mercaderies perilloses (obligatori per a les cooperatives que rebin subministres –gasoil, fitosanitaris, adobs- a les seves instal·lacions).

Diagnosi prèvia de l’afectació de les activitats de la cooperativa.

Visita anual obligatòria del conseller de seguretat per a verificar el compliment de la

normativa. Informe d’avaluació i informe anual per a tramesa a l’Administració competent.

Formació en la gestió de mercaderies perilloses.

   Inspeccions de maquinària de tractaments fitosanitaris

Inspecció d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris a través d’una ITEAF (condicions avantatjoses per als socis de les cooperatives federades).

Sessió informativa sobre el procés d'inscripció al Registre Oficial de Maquinària, posada a punt de l’equip, criteris d’avaluació i procediment d’inspecció.

Inspecció tècnica de l’Equip d’Aplicació de Productes Fitosanitaris.

Segona inspecció inclosa en el preu, en el cas que la primera sigui desfavorable.

Som socis de:
Amb el suport de