Carregant web FCAC

Aula de formació - EMPRESES

Tècniques de prevenció i extinció d'incendis

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Idioma: Català
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes

Naturalesa i química del foc, tipus d´extintors

 • Identificació dels elements que originen un foc.
  • Naturalesa del foc.
  • Extinció per sufocació.
  • Modificació de l'atmosfera de l'incendi.
  • Eliminar el combustible.
  • Eliminació de la calor.
  • Supressió de la reacció en cadena.
 • Descripció de la química del foc.
  • Reacció d'oxidació-reducció.
  • Reacció exotèrmica.
 • Classificació dels factors de l'incendi.
  • Combustible.
  • Comburent.
 • Evolució dels incendis.
  • Iniciació.
  • Desenvolupament.
  • Propagació.
  • L'extinció.
 • Classificació dels extintors segons el tipus de foc.
  • Agents sòlids: Classe A.
  • Agents líquids: Classe B.
  • Agents gasosos: Classe C.
  • Agents metàl·lics: Classe D.
  • Agents olis i greixos: Classe F.
 • Classificació dels extintors segons l'agent extintor utilitzat.
  • Extintor d´aigua.
  • Extintor d'aigua polvoritzada.
  • Extintor d´escuma.
  • Extintor de pols ABC.
  • Extintor de CO.

Instal·lacions i detectors de protecció contra incendis: característiques, tractament i manipulació de GLP

 • Classificació, execució i posada en servei.
  • Sistemes de detecció i alarma d'incendis.
  • Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis.
  • Sistemes d'hidrants contra incendis.
  • Extintors d'incendis.
  • Sistemes de boques d'incendi equipades.
  • Sistemes de columna seca.
  • Sistemes fixos d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada.
  • Sistemes fixos d'extinció per aigua nebulitzada.
  • Sistemes fixos d'extinció per escuma física.
  • Sistemes fixos d'extinció per pols.
  • Sistemes fixos d'extinció per agents extintors gasosos.
  • Sistemes fixos d'extinció per aerosols condensats.
  • Sistemes per al control de fums i de calor.
  • Mantes ignífugues.
  • Enllumenat d'emergència.
  • Senyalització luminescent.
 • Identificació del GLP.
  • Origen dels Gasos liquats del petroli (GLP).
  • Riscos del producte.
  • Responsabilitat clau.
  • Instal·lacions de seguretat als centres d'emmagatzematge i productius.
  • Seguretat en el procés d'envasament.
  • Reglamentacions de seguretat en el transport.
  • Seguretat en la distribució de granel.
  • Aparells dispositius de seguretat.

Els recipients tancats. Conceptes bàsics d'hidràulic i mesures de prevenció d'incendis

 • Identificació de l'explosió de recipients tancats.
  • Origen físic.
  • Origen químic.
  • BLEVE.
 • Classificació dels sistemes hidràulics.
  • Introducció a la hidràulica.
  • Producció d'energia hidràulica.
  • Components d'un sistema hidràulic.
 • Prevenció d'incendis.
  • Mantenir zona de seguretat.
  • Sobrecàrregues.
  • Accessibilitat d'equips extintors.
  • No obstaculitzar.
  • Senyalització.
  • Manipulació de productes.
 • Prevenció d'explosions i protecció contra aquestes.
  • Avaluació dels riscos.
  • Mesures preventives i de protecció.
  • Equips de protecció.
 • Persones interessades en conèixer els principis de les tècniques d'extinció d’incendis.
 • Persones que per la seva formació o professió necessitin adquirir o ampliar els seus coneixements en matèria de prevenció d'incendis.
 • Aplicar mesures segures per extingir incendis, segons l'origen.
 • Identificar els elements que poden originar un foc, així com els principals efectes del mateix, seleccionant correctament els agents extintors adequats per a cada classe de foc.
 • Classificar i executar els equips i sistemes de protecció activa contra incendis, quan les característiques del producte a utilitzar crea situacions de risc en la seva manipulació, emmagatzematge, transport i/o ús.
 • Identificar les característiques dels tipus de trencaments i explosions dels recipients tancats, classificant els conceptes bàsics de la hidràulica en l'extinció del foc i executant les mesures preventives i pautes d'actuació davant d'un incendi i zones ATEX.

Aquest curs de Tècniques de prevenció i extinció d'incendis està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Aquesta formació va dirigida a persones que estiguin en actiu laboral (ja siguin del règim general o autònoms), en situació d’ERTO o bé estiguin a l’atur i siguin demandants d’ocupació.

Per a poder realitzar el curs serà  imprescindible que ens envieu la següent documentació en el moment de formalitzar la inscripció:

 • Còpia del DNI/NIE per ambdues cares.
 • Si estàs treballant: capçalera de l'última nòmina o últim rebut d'autònoms.
 • Si estàs en ERTO: còpia actualitzada de la vida laboral
 • Si estàs en situació d'atur: Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).
 • Fitxa d’inscripció del curs i document protecció de dades (t’ho farem arribar per correu electrònic).

Cursos relacionats

Operació de carretons norma renovació UNE 58451
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 6 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Pla d'evacuació d'emergències
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 15 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Operació de carretons norma UNE 58451
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 24 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Prevenció d'accidents en la conducció de carretons elevadors
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 10 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Reciclatge de primers auxilis
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 10 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis bàsics
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Suport Vital Bàsic + desfibril·lació semiautomàtica (SVB+DEA)
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 6 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Ergonomia i higiene postural
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Bàsic de prevenció de riscos laborals
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis: socorrisme i emergències. Nivell avançat
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Operacions amb carretons de màstil retràctil i amb càrrega en voladís, fins a 10.000 kg segons norma UNE58451
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 21 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya