Carregant web FCAC

Aula de formació - EMPRESES

Primers auxilis: socorrisme i emergències. Nivell avançat

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Idioma: Català
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes

Primers auxilis

 • Suport vital bàsic adult.
 • Suport vital bàsic pediàtric.
 • Suport vital bàsic instrumentalitzat.
 • Posició lateral de seguretat adult.
 • Posició lateral de seguretat pediàtric.
 • Nocions ús desfibril·lador.
 • Obstrucció via aèria adult.
 • Obstrucció via aèria nens i nenes.
 • Obstrucció via aèria nadons.
 • Immobilització i mobilització víctima traumàtica.
 • Extracció de casc.
 • Primers auxilis en explosions.
 • Deshidratació.
 • Aixafada.
 • Amputació.
 • Politraumatismes.
 • Improvisació lliteres.

Prevenció d'accidents

 • Accidents domèstics.
 • Accidents de trànsit.
 • Accidents gent gran.
 • Accidents en medi aquàtic.
 • Atenció primers auxilis en gent gran.
 • Atenció primers auxilis en infants.
 • Atenció primers auxilis en medi aquàtic.

Emergències

 • Alberg provisional en emergències.
 • Suport humà en emergències (primers auxilis psicològics).
 • Catàstrofes i autoprotecció.
 • Accidents múltiples víctimes.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Sistema de protecció civil a Catalunya.

Emergències internacionals.

 • Persones interessades en conèixer les tècniques de primers auxilis.
 • Persones que per la seva formació o professió necessitin ampliar els seus coneixements en matèria de primers auxilis o vulguin enfocar la seva activitat laboral cap a una de les professions amb major demanda.
 • Repassar, assimilar i ampliar els coneixements adquirits en cursos de primers auxilis.
 • Conèixer els riscos i la prevenció en determinades circumstàncies, així com en col·lectius de persones que per les seves característiques són més vulnerables als accidents (infants i gent gran).
 • Adquirir una formació integral en emergències com és el coneixement de primers auxilis psicològics
 • Conèixer i adoptar les mesures d'autoprotecció davant situacions d'emergències i catàstrofes
 • Conèixer el sistema de protecció civil a Catalunya; ja sigui com a persona col·laboradora o usuària
 • Saber què és un alberg provisional en emergències per persones desallotjades dels seus habitatges per qualsevol emergència
 • Adquirir un coneixement bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals, saber actuar, bàsicament, davant accidents de múltiples víctimes i tenir un coneixement bàsic sobre les emergències internacionals.

Aquest curs de Primers auxilis: socorrisme i emergències. Nivell avançat està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Aquesta formació va dirigida a persones que estiguin en actiu laboral (ja siguin del règim general o autònoms), en situació d’ERTO o bé estiguin a l’atur i siguin demandants d’ocupació. 

Per a poder realitzar el curs serà  imprescindible que ens envieu la següent documentació en el moment de formalitzar la inscripció:

 • Còpia del DNI/NIE per ambdues cares.
 • Si estàs treballant: capçalera de l'última nòmina o últim rebut d'autònoms.
 • Si estàs en ERTO: còpia actualitzada de la vida laboral
 • Si estàs en situació d'atur: Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).
 • Fitxa d’inscripció del curs i document protecció de dades (t’ho farem arribar per correu electrònic).

Cursos relacionats

Operació de carretons norma renovació UNE 58451
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 6 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Pla d'evacuació d'emergències
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 15 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Operació de carretons norma UNE 58451
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 24 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Prevenció d'accidents en la conducció de carretons elevadors
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 10 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Reciclatge de primers auxilis
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 10 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis bàsics
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Suport Vital Bàsic + desfibril·lació semiautomàtica (SVB+DEA)
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 6 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Ergonomia i higiene postural
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Bàsic de prevenció de riscos laborals
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Tècniques de prevenció i extinció d'incendis
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Operacions amb carretons de màstil retràctil i amb càrrega en voladís, fins a 10.000 kg segons norma UNE58451
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 21 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya