Carregant web FCAC

Aula de formació - EMPRESES

Pla d'evacuació d'emergències

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 15 hores
Idioma: Català
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes

Teoria del foc, prevenció i mesures d'emergència

 • Interpretació de la prevenció del foc.
  • Triangle del foc.
  • Tetraedre del foc.
  • Factors condicionants de l'incendi.
  • Material combustible.
  • Classes de foc.
  • Desenvolupament d'un incendi.
  • Perills per a les persones.
  • Perill de la calor/temperatura.
  • Síndrome d'inhalació de fums.
  • Actuació contra els incendis.
  • Prevenció d'incendis.
 • Gestió de l'extinció d'incendis.
  • Mètodes d'extinció.
  • Ús de mànegues, llances i accessoris.
  • Moviment de les mànegues.
  • Tècniques d'extinció amb equips d'aigua.
  • Extinció de foc de materials sòlids.
  • Escapament de gas.
 • Classificació de les emergències.
  • Definicions.
  • Classificació de les emergències.
  • Mitjans d'extinció i alarma.
  • Senyalització d'emergència i evacuació.

Organització de l'emergència

 • Senyalització i interpretació de plans.
  • Estabilitat al foc de les estructures.
  • Sectorització i compartimentació d'edificis.
  • Reacció al foc dels materials.
 • Organització de l'emergència.
  • Tècniques de valoració in situ d'escenaris d'emergència.
  • Organització de l'espai d'intervenció.
  • Aplicació de procediments de comandament.
  • Control a les operacions d'emergència.
  • Procés de la decisió.
  • Conducció i seguiment de les operacions d'emergència.
  • Òrgans de comandament i suport en situacions d'emergència.
 • Planificació de simulacre d'emergència.
  • Utilitat del simulacre.
  • Organització del simulacre.

Protecció, autoprotecció i primers auxilis

 • Descripció de la protecció.
  • Equip de protecció.
  • Missions dels membres de l'equip de protecció.
  • Cap d'emergència.
  • Equip de primera intervenció.
  • Equip de primers auxilis.
  • Equip d'alarma i evacuació.
  • Centre de control.
 • Planificació de l'autoprotecció.
  • Autoprotecció com a millor auxili.
  • Plans d'autoprotecció.
  • Formació en autoprotecció.
  • Implantació i manteniment dels plans.
 • • Aplicació de primers auxilis.
  • RCP bàsica.
  • Ferides.
  • Hemorràgies.
  • Fractures i luxacions.
  • Cremades.
  • Botiguet de primers auxilis i infermeria.
 • Responsables de les actuacions en cas d'emergència. 
 • Personal de l'empresa a tots els nivells.
 • Identificar els elements del pla d'emergències per a una possible aplicació pràctica.
 • Establir els factors que intervinguin en un incendi i els perills a què poden estar exposades les persones, millorant l'organització i la resposta de l'empresa davant d'aquesta situació d'emergència.
 • Descriure les instal·lacions i la senyalització i interpretació dels plans per poder controlar les operacions d'emergència als edificis.
 • Ejecutar el manual d'autoprotecció, els plans d'autoprotecció, aplicant primers auxilis per assistir els accidentats.

Aquest curs de Pla d'evacuació d'emergències està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Aquesta formació va dirigida a persones que estiguin en actiu laboral (ja siguin del règim general o autònoms), en situació d’ERTO o bé estiguin a l’atur i siguin demandants d’ocupació.

Per a poder realitzar el curs serà  imprescindible que ens envieu la següent documentació en el moment de formalitzar la inscripció:

 • Còpia del DNI/NIE per ambdues cares.
 • Si estàs treballant: capçalera de l'última nòmina o últim rebut d'autònoms.
 • Si estàs en ERTO: còpia actualitzada de la vida laboral
 • Si estàs en situació d'atur: Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).
 • Fitxa d’inscripció del curs i document protecció de dades (t’ho farem arribar per correu electrònic).

Cursos relacionats

Operació de carretons norma renovació UNE 58451
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 6 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Operació de carretons norma UNE 58451
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 24 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Prevenció d'accidents en la conducció de carretons elevadors
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 10 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Reciclatge de primers auxilis
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 10 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis bàsics
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Suport Vital Bàsic + desfibril·lació semiautomàtica (SVB+DEA)
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 6 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Ergonomia i higiene postural
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Bàsic de prevenció de riscos laborals
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Tècniques de prevenció i extinció d'incendis
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis: socorrisme i emergències. Nivell avançat
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Operacions amb carretons de màstil retràctil i amb càrrega en voladís, fins a 10.000 kg segons norma UNE58451
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 21 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya