Carregant web FCAC

Aula de formació - EMPRESES

Plans d'evacuació

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 15 hores
Idioma: Català
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes

Teoria del foc i la seva prevenció

 • El triangle del foc.
 • El tetrae del del foc.
 • Factors necessaris per a que es produeixi un incendi (material combustible / classe de foc).
 • El desenvolupament d’un incendi.
 • Perills per a les persones en un incendi.
 • Calor/temperatura perillosa.
 • Síndrome d’inhalació de fums.
 • L’actuació contra els incendis.
 • La prevenció d’incendis.
 • L’extinció d’incendis (mètodes d’extinció).

Pràctica

 • Ús de mànegues, llances i accessoris.
 • Moviment de les mànegues, tècniques d'extinció amb equips d'aigua, extinció de foc de materials sòlids, fuita de gas.

Objecte de les mesures d'emergència 

 • Definicions i classificació de les emergències.
 • Mitjans d'extinció i alarma.
 • Senyalització d'emergència i evacuació.

Descripció de les instal·lacions - plànols

Organització de l'emergència

 • Punts de reunió i de control.
 • Desenvolupament del Pla d’emergència.
 • Telèfons d'emergència.

Mitjans de protecció 

 • Organització de l'autoprotecció.
 • Equip d'autoprotecció: objectius, funcions i estructura.
 • Missions dels membres de l'equip d'autoprotecció.
 • Cap d'Emergència.
 • Equip de primera intervenció.
 • Equip de primers auxilis.
 • Equip d'alarma i evacuació.
 • Centre de Control.

Manual d'autoprotecció

Simulacre d’emergència 

 • Per a què serveix un simulacre.
 • Organització del simulacre.

Primers auxilis 

 • Protegir, avisar i socórrer.
 • Com actuar i organitzar-nos en l’empresa quan es produeix una situació/accident amb víctimes humanes.
 • Principals tècniques i habilitats per identificar situacions vitals perilloses.
 • Pràctica: tècniques de valoració de la víctima, desobstrucció de les vies aèries, posició lateral de seguretat, tamponament d’hemorràgies i altres.

Pràctiques

 • Responsables de les actuacions en cas d'emergència. 
 • Personal de l'empresa a tots els nivells.
 • Formar i informar al personal de l’empresa de com actuar en cas d’emergència per adquirir les tècniques i habilitats necessàries per fer front a una situació d’emergència.
 • En cas d’una emergència d’incendi, saber quin són els factors que intervenen en un incendi i els perills als què poden estar exposades les persones.
 • Conèixer els diversos mètodes d’extinció segons el tipus de foc que es tracti.
 • Millorar l’organització i la resposta de l’empresa davant d’aquesta situació d’emergència: formació teòrica i pràctica dels equips de primera intervenció i personal de primers auxilis.
 • Adquirir coneixements de primers auxilis per assistir als accidentats.

Aquest curs de Plans d'evacuació està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Aquesta formació va dirigida a persones que estiguin en actiu laboral (ja siguin del règim general o autònoms), en situació d’ERTO o bé estiguin a l’atur i siguin demandants d’ocupació.

Per a poder realitzar el curs serà  imprescindible que ens envieu la següent documentació en el moment de formalitzar la inscripció:

 • Còpia del DNI/NIE per ambdues cares.
 • Si estàs treballant: capçalera de l'última nòmina o últim rebut d'autònoms.
 • Si estàs en ERTO: còpia actualitzada de la vida laboral
 • Si estàs en situació d'atur: Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).
 • Fitxa d’inscripció del curs i document protecció de dades (t’ho farem arribar per correu electrònic).

Cursos relacionats

Operació de carretons norma renovació UNE 58451
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 6 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Operació de carretons norma UNE 58451
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 24 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Prevenció d'accidents en la conducció de carretons elevadors
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 10 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Reciclatge de primers auxilis
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 10 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Suport Vital Bàsic + desfibril·lació semiautomàtica (SVB+DEA)
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 6 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Ergonomia i higiene postural
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic)
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Prevenció d'incendis
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis: socorrisme i emergències. Nivell avançat
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Operacions amb carretons de màstil retràctil i amb càrrega en voladís, fins a 10.000 kg segons norma UNE58451
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 21 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya