Carregant web FCAC

Aula de formació - EMPRESES

Primers auxilis bàsics

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Idioma: Català
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes

Cures bàsiques

 • Definició de primers auxilis.
  • Concepte de socorrisme i primers auxilis.
  • Principis d'actuació.
  • Terminologia clínica.
  • Valoració primària i secundària de l'estat de l'accidentat.
  • Contingut bàsic de la farmaciola d'urgències.
  • Legislació en primers auxilis.
  • Identificació de les lesions.
  • Recursos necessaris i disponibles.
  • Fases de la intervenció sanitària en emergència.
  • Exploració de la víctima.
 • Resum de com actuar davant dels traumatismes.
  • Objectius.
  • Aparell locomotor.
  • Traumatismes.
  • Crani-encefàlic.
  • A la columna vertebral.
  • Politraumatisme.

Actuació davant de situacions extremes

 • Demostració de l'actuació davant d'hemorràgies.
  • Definició i classificació.
  • Hemorràgia interna.
  • Hemorràgia externa.
  • Xoc.
 • Anàlisi de l'actuació davant de cremades.
  • Pell.
  • Cremades.
 • Gestionar l'actuació davant d'intoxicacions.
  • Conceptes generals en intoxicació.
  • Per ingestió.
  • Per inoculació.
  • Per inhalació.
  • Intoxicacions de substàncies concretes.
  • Prevenció.
  • Normes generals.
 • Aplicació de l'actuació davant de ofegament.
  • Accidents per immersió.
  • Actuacions immediates.
 • Distinció davant pèrdues de consciència.
  • Lipotímia.
  • Síncope.
  • Cop de calor.
 • Identificació de les actuacions especials de primers auxilis.
  • Ansietat.
  • Epilèpsia.
  • Amputació.
  • Mossegades i picades.
 • Realització d'embenats.
  • Embenats.
  • Vendes.
  • Tipus.
  • Normes generals.
 • Embenats improvisats.

Suport vital bàsiques

 • Descripció de la reanimació cardiopulmonar en adults i nens.
  • Parada cardiorespiratòria.
  • RCP bàsica i avançada.
 • Demostració de la maniobra de Heimlich.
  • Situacions per a la seva aplicació.
  • Procediment.
  • Consideracions.
 • Identificació del suport vital bàsic.
  • Seqüència a la RCP bàsica.
  • Valoració del nivell de consciència.
  • Valoració de la ventilació.
  • Comprovar si hi ha pols carotidi.
  • Maniobres de ressuscitació cardiopulmonar.
  • Protocol de suport vital bàsic.
 • Persones interessades en conèixer els principis de les tècniques de primers auxilis.
 • Persones que per la seva formació o professió necessitin adquirir o ampliar els seus coneixements en matèria de prevenció de riscos laborals o vulguin enfocar la seva activitat laboral cap a una de les professions amb major demanda.
 • Identificar el procediment a seguir i les actuacions necessàries per auxiliar persones afectades per una situació d'emergència, tenint en compte la tipologia, el context on es produeix i les necessitats que cal atendre.
 • Identificar les cures bàsiques de primers auxilis davant de qualsevol emergència.
 • Aplicar tècniques per auxiliar el pacient en situacions urgents i extremes, així com entendre'n les necessitats.
 • Identificar les actuacions necessàries per efectuar reanimacions cardio-pulmonars.

Aquest curs de Primers auxilis bàsics està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Aquesta formació va dirigida a persones que estiguin en actiu laboral (ja siguin del règim general o autònoms), en situació d’ERTO o bé estiguin a l’atur i siguin demandants d’ocupació. 

Per a poder realitzar el curs serà  imprescindible que ens envieu la següent documentació en el moment de formalitzar la inscripció:

 • Còpia del DNI/NIE per ambdues cares.
 • Si estàs treballant: capçalera de l'última nòmina o últim rebut d'autònoms.
 • Si estàs en ERTO: còpia actualitzada de la vida laboral
 • Si estàs en situació d'atur: Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).
 • Fitxa d’inscripció del curs i document protecció de dades (t’ho farem arribar per correu electrònic).

Cursos relacionats

Operació de carretons norma renovació UNE 58451
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 6 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Pla d'evacuació d'emergències
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 15 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Operació de carretons norma UNE 58451
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 24 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Prevenció d'accidents en la conducció de carretons elevadors
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 10 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Reciclatge de primers auxilis
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 10 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Suport Vital Bàsic + desfibril·lació semiautomàtica (SVB+DEA)
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 6 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Ergonomia i higiene postural
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Bàsic de prevenció de riscos laborals
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Tècniques de prevenció i extinció d'incendis
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis: socorrisme i emergències. Nivell avançat
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Operacions amb carretons de màstil retràctil i amb càrrega en voladís, fins a 10.000 kg segons norma UNE58451
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 21 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya