Carregant web FCAC

Equip humà

Gema Medina
Administrativa
932 292 016

Àmbits de responsabilitat

Suport administratiu per a la tramitació d’expedients d’ajuts, redacció de memòries, informes tècnics, cerca d’informació, creació de documents, classificació i arxiu de documentació, gestió de bases de dades i logística interna.

Gestió de comunicació amb tercers i atenció telefònica.


Biografia

Formació professional i cursos complementaris.

Gestió d'Ajuts i Projectes
Cap del Servei de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tècnic de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tècnica de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tècnica de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tècnica de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tècnica de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tècnica de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tècnica de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tècnica de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tècnica de Gestió d’Ajuts i Projectes
Administrativa
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya