Carregant web FCAC

Aula de formació - EMPRESES

Nòmines i seguretat social II

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Idioma: Català
Presencial Gestió de persones
Inscripcions obertes

Gestió laboral

 • La gestió laboral què és?.
 • Parts essencials de la gestió laboral.

Règim general de la seguretat social

 • Què és el règim general de la seguretat social?.
 • Característiques del règim general de la seguretat social.
 • Exclusions del règim general.

Inscripció de l'empresa en la seguretat social. Mútues patronals. Llibres obligatoris

 • Inscripció de les empreses a la seguretat social passos a seguir.
 • La mútues patronals, característiques i funcions.
 • Els compliment de les empreses els llibres.

El règim especial dels treballadors autònoms

 • Què és el règim general d'autònom.
 • Cotitzacions al règim d'autònoms.
 • Estatut dels autònoms: característiques en referència a les prestacions.

Llibres obligatoris

 • El compliment de la norma en quant els llibres.

El calendari laboral

 • Què és el calendari laboral.
 • Especificacions i característiques del calendari laboral.

La contractació de treballadors

 • Tipus de contractes.
 • Contractes de durada indefinida.
 • Contractes de temps determinat.
 • Contractes formatius.
 • Contractes a temps parcial.
 • Altres modalitats contractuals.

Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes

 • Mecanisme d'altes, gestió i documentació per el alta.
 • Les baixes i els seus motius.

Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments

 • Suspensió característiques i efectes.
 • Causes i tipus de suspensió.
 • L'extinció de la relació laboral: definició de criteris.
 • Classificació.
 • Tipus i efectes.
 • Liquidació i quitança.

L'expedient del treballador

 • Què és l'expedient del treballador en la gestió de nòmines i seguretat social.
 • Informació i documentació que ha de contenir un expedient.

Contractes bonificats

 • Tipologia de contractes bonificats.
 • Les bonificacions.

Tramitació

 • Organismes per la tramitació del conceptes salarials.
 • Terminis de tramitació i característiques de les mateixes.

El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres

 • El salari base, definició i característiques.
 • Els plusos, tipologia.
 • Els complements definició i classificació.
 • Les hores extres.

Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització, etc.

 • Elements bàsic de la cotització.
 • Què és la base de cotització i com es calcula.
 • Tipologia de cotitzacions.

Liquidacions

 • L’extinció de la relació laboral: definició de criteris.
 • Classificació.
 • Tipus i efectes.
 • Liquidació i quitança.

Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal

 • Exemples de programes de gestió de nomines i seguretat socials.
 • Persones que professionalment es dediquen a l'assessorament laboral o bé treballen al departament laboral o administratiu d’una organització.

És necessari tenir uns coneixements previs en nòmines i assegureances socials. 

 • Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes rellevants.
 • Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa.
 • Dominar la confecció de tramitar nòmines.

Aquest curs de Nòmines i seguretat social II està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Aquesta formació va dirigida a persones que estiguin en actiu laboral (ja siguin del règim general o autònoms), en situació d’ERTO o bé estiguin a l’atur i siguin demandants d’ocupació. 

Per a poder realitzar el curs serà  imprescindible que ens envieu la següent documentació en el moment de formalitzar la inscripció:

 • Còpia del DNI/NIE per ambdues cares.
 • Si estàs treballant: capçalera de l'última nòmina o últim rebut d'autònoms.
 • Si estàs en ERTO: còpia actualitzada de la vida laboral
 • Si estàs en situació d'atur: Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).
 • Fitxa d’inscripció del curs i document protecció de dades (t’ho farem arribar per correu electrònic).

Cursos relacionats

Treball en equip
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió de persones
Inscripcions obertes
Actualització socio - laboral
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 15 hores
Presencial Gestió de persones
Inscripcions obertes
Tècniques per parlar en públic
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Gestió de persones
Inscripcions obertes
Gestió de Recursos Humans
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 60 hores
Presencial Gestió de persones
Inscripcions obertes
Nòmines i seguretat social I
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió de persones
Inscripcions obertes
Linkedin: funcionalitats, posicionament i desenvolupament professional
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 12 hores
Presencial Gestió de persones
Inscripcions obertes
Neurolideratge
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió de persones
Inscripcions obertes
Eines per a la gestió de les emocions
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió de persones
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya