Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Elaboració i implantació d’un pla d’autoprotecció

Preu: 185€ (93,50€ bonificables)
Durada: 35 hores
Idioma: Català
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes

Característiques dels plans d’autoprotecció

 • Introducció.
 • Característiques dels plans d’autoprotecció.

Normativa i àmbit d’aplicació de la norma bàsica d’autoprotecció

 • Introducció.
 • Normativa relacionada amb l’autoprotecció.
 • Organismes relacionats amb l’autoprotecció.
 • Abast i obligatorietat.

Contingut i desenvolupament d’un pla d’autoprotecció

 • Introducció.
 • Contingut i desenvolupament d’un pla d’autoprotecció.

Elaboració i implantació d’un pla d’autoprotecció

 • Introducció.
 • Elaboració del pla d’autoprotecció: condiciones.
 • Registre dels establiments que poden tenir situacions d’emergència.
 • Aspectes a tenir en compte per elaborar un  pla d’autoprotecció.
 • Annexes, consignes i instruccions.
 • Primers auxilis.

Glossari

Annex

 • Professionals que han de realitzar el pla d’autoprotecció, destacant: direcció, comitè d’autoprotecció, comandaments intermedis, delegats/es de prevenció, comitè de seguretat i salut, etc.
 • Adquirir els requisits bàsics d’aplicació a les organitzacions per a evitar que es produeixin greus conseqüències davant d’una emergència.
 • Conèixer el desenvolupament d’un pla d’autoprotecció en relació al seu contingut, elaboració i mesures que s’han d’aplicar, revisió i modificacions d’aquest.
 • Valorar la implantació de la norma bàsica d’autoprotecció com una inversió i no com un cost més per a les organitzacions.
 • Ordinador, tauleta o smartphone amb connexió a Internet.
 • Navegadors actualitzats en l’última versió disponible.
 • Deshabilitar bloqueig de finestres emergents.
 • Última versió d’Adobe Reader.
 • Habilitar el so.

Cursos relacionats

Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals
Preu: 230€
Durada: 30 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis
Preu: 120€ (66,00€ bonificables)
Durada: 6 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis i extinció d'incendis
Preu: 135€ (74,80€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Neteja i desinfecció a la indústria alimentària
Preu: 110€ (49,50€ bonificables)
Durada: 10 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Neteja d’instal.lacions i equipaments industrials
Preu: 400€ (330,00€ bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Formació inicial en prevenció de riscos laborals
Preu: 120€ (66€ bonificables)
Durada: 10 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Actuació davant situacions d'emergència
Preu: 200€ (111,38€ bonificables)
Durada: 15 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya