Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Neteja d’instal.lacions i equipaments industrials

Preu: 400€ (330,00€ bonificables)
Durada: 60 hores
Idioma: Castellà
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
  • Identificació d’aspectes bàsics sobre neteja i desinfecció d’instal·lacions i equipaments industrials.
  • Neteja i desinfecció de superfícies, depòsits i recipients per via humida.
  • Neteja de superfícies,depòsits i recipients per via humida.
  • Neteja de tanques i espais confinats per via humida.
  • Neteja en tanques i espais confinats per via seca.
  • Aplicació de les mesures preventives en neteja i desinfecció d’instal·lacions i equipaments industrials.
  • Responsables de neteja i desinfecció, tècnics i manipuladors d'aliments de qualsevol sector de la indústria alimentària.
  • Conèixer els diferents camps de neteja en espais oberts i instal·lacions industrials, dins de l’àrea professional de la gestió ambiental.
  • Tenir els coneixements necessaris per a la neteja en instal·lacions i equipaments industrials.

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet.  Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals
Data: 01/10/2021 al 03/12/2021
Preu: 230€ (136,40 € bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis
Preu: 120€ (66,00€ bonificables)
Durada: 6 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis i extinció d'incedis
Preu: 135€ (74,80€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball segons la Norma ISO 45001
Preu: 340€ (242,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Prevenció de riscos laborals i coronavirus (COVID-19)
Preu: 50€ (11,00€ bonificables)
Durada: 2 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Neteja i desinfecció a la indústria alimentària
Preu: 110€ (49,50€ bonificables)
Durada: 10 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
COVID-19
Preu: 70€ (22,00€ bonificables)
Durada: 4 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Recomanacions i bones practiques enfront a la COVID-19 en comerços
Preu: 80€ (44,00€ bonificables)
Durada: 2 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Formació inicial en prevenció de riscos laborals
Preu: 120€ (66€ bonificables)
Durada: 10 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Som socis de:
Amb el suport de