Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Introducció de conceptes comptables

Preu: 125€ (66,00€ bonificables)
Durada: 12 hores
Idioma: Castellà
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes

Què és la comptabilitat?

  • Concepte.
  • El patrimoni de l’empresa.

Els estats financers

  • El balanç de situació.
  • El compte de pèrdues i guanys.

El mètode comptable

  • Normativa existent.
  • Persones que vulguin, necessitin i estiguin interessades en desenvolupar amb èxit els coneixements relacionats amb la comptabilitat.
  • Mesurar i analitzar la situació econòmica i financera d’una empresa.
  • Entendre què són els béns i drets, el llibre diari i la memòria.

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet. Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

Comptabilitat financera
Preu: 380€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i interpretació de balanços
Data: 06/10/2021 al 13/12/2021
Preu: 270€ (185,90€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Comptabilitat de costos
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la comptabilitat
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la informació financera
Preu: 410€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi i reducció de costos
Preu: 650€ (554,40€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Anàlisi comptable i comptabilitat pressupostària amb Microsoft Excel
Preu: 320€ (220,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Casos pràctics comptables
Preu: 770€ (712,80€ bonificables)
Durada: 108 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Iniciació a les finances
Preu: 230€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Introducció a la comptabilitat
Preu: 550€ (440,40€ bonificables)
Durada: 70 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Direcció financera
Data: 01/10/2021 al 03/12/2021
Preu: 320€ (224,40€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Economia i finances
Inscripcions obertes
Som socis de:
Amb el suport de