Carregant web FCAC

Aula de formació - EMPRESES

Resolució de conflictes

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Idioma: Català
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes

El procés de la comunicació i la resolució de conflictes

 • La comunicació interpersonal.
 • Tipus de comunicacions.
 • La comunicació eficaç.
 • Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.

Resolució assertiva dels conflictes

 • Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
 • Habilitats per a una comunicació eficaç.
 • Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge.
 • L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
 • Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.

Empatia: habilitat per resoldre conflictes

 • Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç.
 • Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.
 • Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia.
 • Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.
 • Negociar eficaçment (guanyar-guanyar).
 • Els diferents tipus de conflictes.

Metodologia per resoldre conflictes

 • Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.
 • La mediació i la negociació.
 • Com arribar a acords favorables.

Els estils de negociació

 • Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
 • Fases de la negociació:
 • Preparació de la negociació.
 • Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions.
 • Estudi del mitjà.
 • Estudi dels homes i els seus mòbils: argumentari, regles del joc, assaig, supòsit fals.
 • Planificació de la negociació.
 • Avaluació de la relació de forces La identitat global.
 • Els valors.
 • Els estatuts.
 • Els poders.
 • Estratègies per una negociació eficaç: determinació de possibles acords que cal negociar.
 • La banda de objectius.
 • Conducció de la negociació.
 • Discussió.
 • La informació en la negociació.
 • Problemes de forma.
 • Propostes.
 • Persones que vulguin gestionar conflictes basant-se en la mediació, negociació i creativitat, apostant per una cultura preventiva.
 • Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Aquest curs de Resolució de conflictes està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Aquesta formació va dirigida a persones que estiguin en actiu laboral (ja siguin del règim general o autònoms), en situació d’ERTO o bé estiguin a l’atur i siguin demandants d’ocupació.

Per a poder realitzar el curs serà  imprescindible que ens envieu la següent documentació en el moment de formalitzar la inscripció:

 • Còpia del DNI/NIE per ambdues cares.
 • Si estàs treballant: capçalera de l'última nòmina o últim rebut d'autònoms.
 • Si estàs en ERTO: còpia actualitzada de la vida laboral
 • Si estàs en situació d'atur: Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).
 • Fitxa d’inscripció del curs i document protecció de dades (t’ho farem arribar per correu electrònic).

Cursos relacionats

Habilitats de comunicació
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Lideratge d'equips
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Planificació i gestió estratègica
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Habilitats directives
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Gestió del temps i productivitat
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Eines de coaching. Nivell I
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Eines de coaching. Nivell II
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Gestió del canvi a l'organització
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Eines per a l'organització del temps
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 21 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Principis bàsics de la intel·ligència emocional
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Conducció de reunions
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Presencial Gestió empresarial
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya