Carregant web FCAC

Aula de formació - EMPRESES

Tècniques per parlar en públic

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 20 hores
Idioma: Català
Presencial Gestió de persones
Inscripcions obertes

Preparació per parlar en públic

 • Definició de la nostra capacitat de comunicació.
  • Domini de la por escènica.
  • Aplicació de les habilitats dun orador.
  • Identificació de les pautes que ajuden a relaxar-se abans d'un discurs.
  • Adequació de la imatge que volem transmetre amb la imatge que perceben els altres.
  • Utilització de tècniques de respiració.
 • Enumeració de les característiques de la comunicació.
  • Aplicació de la comunicació no verbal (gestos, parallenguatge i proxèmia).
  • Maneig d'una comunicació oral clara i entenedora per al públic.
  • Dominació de la veu per crear interès i facilitar la comunicació.

Estructura i elaboració del discurs

 • Planificació de l'estructuració i l'elaboració d'un discurs.
  • Adequació de la comunicació al context en què es realitza la intervenció.
  • Organització i preparació d'idees.
  • Utilització de tècniques de presentació.
 • Anàlisi dels aspectes clau d'una intervenció amb èxit davant dels mitjans.
  • Identificació de conductes específiques que es manifesten en situacions d'interacció social.
  • Formulació de preguntes que enforteixin el debat.
  • Facilitació de comportaments de compromís i col·laboració.
 • Persones que per qüestions personals o professionals hagin de realitzar exposicions en públic, i que a més a més vulguin guanyar en seguretat personal, superar “la por escènica” o els estats de nerviosisme i inseguretat.
 • Identificar les tècniques per parlar en públic i fer presentacions de qualsevol estil i davant de qualsevol tipus d'audiència amb una estructura clara del missatge.
 • Formular tècniques per parlar en públic basant-se en el nostre autoconeixement i les habilitats de comunicació.
 • Identificar les característiques i les expectatives del públic per adaptar el missatge i elaborar una intervenció amb èxit.

Aquest curs de Tècniques per parlar en públic està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Aquesta formació va dirigida a persones que estiguin en actiu laboral (ja siguin del règim general o autònoms), en situació d’ERTO o bé estiguin a l’atur i siguin demandants d’ocupació.

Per a poder realitzar el curs serà  imprescindible que ens envieu la següent documentació en el moment de formalitzar la inscripció:

 • Còpia del DNI/NIE per ambdues cares.
 • Si estàs treballant: capçalera de l'última nòmina o últim rebut d'autònoms.
 • Si estàs en ERTO: còpia actualitzada de la vida laboral
 • Si estàs en situació d'atur: Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).
 • Fitxa d’inscripció del curs i document protecció de dades (t’ho farem arribar per correu electrònic).

Cursos relacionats

Treball en equip
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió de persones
Inscripcions obertes
Actualització socio - laboral
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 15 hores
Presencial Gestió de persones
Inscripcions obertes
Gestió de Recursos Humans
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 60 hores
Presencial Gestió de persones
Inscripcions obertes
Nòmines i seguretat social I
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió de persones
Inscripcions obertes
Nòmines i seguretat social II
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió de persones
Inscripcions obertes
Linkedin: funcionalitats, posicionament i desenvolupament professional
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 12 hores
Presencial Gestió de persones
Inscripcions obertes
Neurolideratge
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió de persones
Inscripcions obertes
Eines per a la gestió de les emocions
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Gestió de persones
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya