Carregant web FCAC

Aula de formació: Particulars

Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals

Data: 19/02/2021 al 21/05/2021
Preu: 225 € (136,40 € bonificables)
Durada: 30 hores
Idioma: Castellà
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
 • Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
 • Riscos generals i la seva prevenció.
 • Riscos específics i la seva prevenció.
 • Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos laborals.
 • Fonaments de primers auxilis.

Destinataris

 • Persones que hagin de realitzar activitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals.
 • Treballadors que per la seva activitat professional estan sotmesos a riscos per a la seva salut, tot i que en la majoria dels casos ho desconeixen.
 • Treballadors, independentment del sector de l’empresa en el què treballin, de l’activitat que desenvolupin o del lloc que ocupin a l’escala jeràrquica de la seva empresa.
 • Promoure els comportaments segurs i la correcta utilització dels equips de treball i protecció i fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors en una acció preventiva integrada.
 • Promoure, en particular, les actuacions preventives bàsiques, com són l’ordre, la neteja, la senyalització i el manteniment general, i efectuar el seu seguiment i control.
 • Realitzar una aproximació a les avaluacions elementals de riscos i, en el seu cas, establir mesures preventives del mateix caràcter compatibles amb el seu grau de formació.
 • Col·laborar amb l’avaluació i el control dels riscos generals i específics de l’empresa, efectuant visites a l’efecte, atenció a queixes i suggereixes, registre de dades i realitzar també les funcions que siguin necessàries.
 • Actuar en cas d’emergència i primers auxilis, gestionant les primeres intervencions, si és necessari.

Requisits bàsics

 • És necessari disposar d’un navegador Internet Explorer 6 o superior.
 • Per a poder visualitzar la web és necessari tenir instal·lat el plugin de Macromedia Flash 8 i l’Acrobat Reader. En cas de no tenir-los es poden descarregar a través d’Internet.

Altres requisits tècnics mínims

 • Procesador Pentium 800 MHz o similar.
 • 512 Mb de memoria RAM recomendada.
 • Resolución de pantalla de 1024x768 a 32 bits.

Cursos relacionats

Primers auxilis
Data: 19/02/2021 al 19/03/2021
Preu: 120 € (66,00 € bonificables)
Durada: 6 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis i extinció d'incedis
Preu: 135€ (74,80€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Reciclatge de primers auxilis
Data: A
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 10 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis
Data: 16/11/2020 al 07/02/2021
Horari: 16:00 a 18:00 hores (Videoconferències 16, 20, 30 de novembre, 4, 11, 14, 18, 28 de desembre de 2020, 8, 11, 15, 25, 29 de gener, 3 i 7 de febrer de 2021)
Lloc: Sessions aula virtual (videoconferències )
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Suport Vital Bàsic + desfibril·lació semiautomàtica (SVB+DEA)
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Horari:
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 6 hores
Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball segons la Norma ISO 45001
Data: 19/02/2021 al 21/05/2021
Preu: 340 € (242,00 € bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Som socis de:
Amb el suport de