Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Prevenció de riscos laborals i coronavirus (COVID-19)

Preu: 50€ (11,00€ bonificables)
Durada: 2 hores
Idioma: Castellà
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes

Què és el coronavirus (COVID-19)?

 • Transmissió.
 • Grups de risc.
 • Símptomes.

Què fer en cas de possible infecció?

 • Tractament.
 • Aïllament domiciliari.
 • Mesures en cas d’aïllament domiciliari.

Prevenció

 • Protocols d’actuació en l’àmbit laboral.
 • Mesures preventives a l’empresa.
 • Ús d’equips de protecció (guants i mascareta).
 • Confinament.
 • Mesures en tornar a casa.
 • Rentat de mans amb sabó.
 • Rentat de mans amb preparats d’alcohol.
 • Persones que treballen en qualsevol sector d’activitat.
 • Informar a les persones treballadores de la malaltia provocada pel coronavirus (COVID-19).
 • Conèixer les mesures d’actuació en cas d’infecció per COVID-19 (tractament, aïllament domiciliari, etc.).
 • Conèixer les mesures per prevenir el contagi de COVID-19 que cal aplicar en l’àmbit personal i laboral.

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet.  Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals
Preu: 230€
Durada: 30 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis
Preu: 120€ (66,00€ bonificables)
Durada: 6 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis i extinció d'incendis
Preu: 135€ (74,80€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Neteja i desinfecció a la indústria alimentària
Preu: 110€ (49,50€ bonificables)
Durada: 10 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Neteja d’instal.lacions i equipaments industrials
Preu: 400€ (330,00€ bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Formació inicial en prevenció de riscos laborals
Preu: 120€ (66€ bonificables)
Durada: 10 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Actuació davant situacions d'emergència
Preu: 200€ (111,38€ bonificables)
Durada: 15 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya