Carregant web FCAC

"Una cooperativa ha de poder créixer sense penalitzacions"

16/01/2019
"Una cooperativa ha de poder créixer sense penalitzacions"

La Universitat de València ha posat en marxa la primera càtedra en cooperatives agroalimentàries de l’Estat espanyol amb l’objectiu d’apropar els joves a aquesta tipologia d’empreses d’economia social.

Ángel Villafranca, president de Cooperatives Agro-Alimentàries d’Espanya -l’entitat impulsora del projecte-, explica que “es tracta d’una bona oportunitat per unir el coneixement científic amb la realitat del sector. Estem obrint un espai comú on podrem debatre problemes actuals i proposar millores”.

L’acord de col·laboració entre Cooperatives Agro-Alimentàries d’Espanya i la Universitat de València està dirigit per la catedràtica María Pilar Alguacil i inclou des de la docència a la investigació, la transferència de tecnologia, el coneixement i la divulgació.

Tot plegat tenint en compte les particularitats fiscals, jurídiques i econòmiques del cooperativisme agrari, que sovint comporten que calgui realitzar una adaptació de la normativa al sector per garantir la viabilitat i incrementar la seguretat jurídica.

Des de fa uns anys, la Universitat de València ja venia impartint formació sobre cooperativisme amb un post-grau en gestió tributària i comptable.

ENTREVISTA


Mª Pilar Alguacil Directora de la Càtreda sobre Cooperatives Agroalimentàries - UV

Especialitzada en Dret Financer i Tributari, María Pilar Alguacil és catedràtica de la Facultat de Dret de la Universitat de València. També és investigadora de l’Institut d’Economia social, cooperativisme i emprenedoria de la mateixa Universitat, de l’Escola d’Estudis cooperatius i de CIRIEC-España; a més, és autora de més d’un centenar de publicacions científiques.

Quins són els objectius de la càtedra sobre cooperativisme agrari de la Universitat de València?

Les cooperatives agroalimentàries són un exemple d’empresa sostenible i una peça clau per a la cohesió social i territorial a Espanya, amb un pes específic molt rellevant en l’economia.

Per això, l’objectiu de la càtedra és contribuir a l’impuls del cooperativisme agrari des de la millora del seu règim jurídic, fiscal i econòmic.

Com funciona la càtedra?

El punt de partida és un programa triennal i cada curs anem concretant accions específiques sobre temes vinculats a la gestió de les cooperatives agroalimentàries.

Creiem que esdevindrà un punt d’inflexió, ja que a la major part de cooperatives hi ha un dèficit d’experts en matèria jurídica, fiscal i comptable. Això dificulta la investigació, sense la qual és molt complicat evolucionar, i s’acaba limitant el desenvolupament competitiu de les empreses cooperatives.

En quins àmbits treballarà la càtedra?

Investigació, transferència de coneixement i formació.

També elaborarem informes de caràcter pràctic dirigits als professionals i als tècnics de les cooperatives. Enguany ens centrarem en el règim de l’IVA i els processos d’intercooperació i concentració.

Quina aplicació pot tenir la càtedra per a les cooperatives catalanes?

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya és una de les més fortes a nivell estatal. Un dels seus punts febles en l’actualitat pot ser la legislació, ja que la Llei catalana de cooperatives és força particular i en alguns aspectes no encaixa bé amb la normativa fiscal.

I aquesta distorsió quines conseqüències té?

A la pràctica, pot dificultar l’objectiu de les cooperatives de segon grau o grups cooperatius de fer una distribució final que arribi al consumidor, ja que es pot donar una pèrdua de la protecció fiscal mentre cal continuar complint determinades limitacions derivades del fet de ser una empresa cooperativa.

És a dir, que les cooperatives, per créixer, es poden veure abocades a buscar sortides fora de l’àmbit cooperatiu. I per això, crec que seria molt interessant investigar i fer propostes que permetin que una cooperativa desenvolupi noves activitats des del respecte als principis cooperatius, sense penalitzacions i sense perdre la seva condició d’especialment protegida.

En l’àmbit de la formació, què pot aportar la càtedra?

Probablement, el dèficit de tècnics formats en dret cooperatiu també dificulta l’articulació de propostes que facilitin la continuïtat de la fórmula empresarial cooperativa.

Per això, tenim previst posar en marxa diferents iniciatives, com les píndoles formatives on-line sobre temes molt concrets o el curs on-line sobre IVA.

A més, es crearà el Premi al millor treball acadèmic sobre cooperatives agroalimentàries. Serà una altra manera d’ajudar a crear consciència sobre els beneficis que la fórmula cooperativa reverteix tant per al soci com a la societat en general.

 

Altres notícies
04.04.2024

Bateria de millores a la Política Agrària Comuna

04/2024

Davant l’anunci del Ministeri d’Agricultura de modificar el Pla Estratègic de la PAC per a 2025, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

La FCAC compareix al Parlament

04/2024

El Projecte de modificació de la Llei d’orientació agrària, estableix el règim sancionador per a una incorrecta gestió de les dejeccions...

04.04.2024

La pagesia al Parlament de Catalunya

04/2024

En el marc de la intervenció de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en el Ple monogràfic de la pagesia al Parlament de Catalunya,...

04.04.2024

Gestió de la sequera

04/2024

Enfront de la sequera que està afectant al país, tant la ramaderia com l'agricultura es troben en una situació delicada que requereix una gestió...

04.04.2024

Pla pioner per prevenir el malbaratament de fruita

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha presentat el Pla col·lectiu de prevenció de pèrdues i malbaratament en el sector de la...

04.04.2024

Formació sobre el mercat de cereals

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha organitzat un curs sobre eines de gestió del risc i funcionament dels mercats de cereals i...

04.04.2024

Suprimir el límit de 40 arnes a espais naturals

04/2024

Amb l’objectiu que les abelles puguin accedir a una major diversitat de flors en entorns segurs, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

"Una reducció del reg agrícola del 80% suposaria la nostra desaparició"

04/2024

Productor de poma, sucs, sidres i altres elaborats de la poma. Vicepresident de la cooperativa Girona Fruits i expresident de la IGP Poma de Girona....

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya