Carregant web FCAC

"Una cooperativa ha de poder créixer sense penalitzacions"

16/01/2019
"Una cooperativa ha de poder créixer sense penalitzacions"

La Universitat de València ha posat en marxa la primera càtedra en cooperatives agroalimentàries de l’Estat espanyol amb l’objectiu d’apropar els joves a aquesta tipologia d’empreses d’economia social.

Ángel Villafranca, president de Cooperatives Agro-Alimentàries d’Espanya -l’entitat impulsora del projecte-, explica que “es tracta d’una bona oportunitat per unir el coneixement científic amb la realitat del sector. Estem obrint un espai comú on podrem debatre problemes actuals i proposar millores”.

L’acord de col·laboració entre Cooperatives Agro-Alimentàries d’Espanya i la Universitat de València està dirigit per la catedràtica María Pilar Alguacil i inclou des de la docència a la investigació, la transferència de tecnologia, el coneixement i la divulgació.

Tot plegat tenint en compte les particularitats fiscals, jurídiques i econòmiques del cooperativisme agrari, que sovint comporten que calgui realitzar una adaptació de la normativa al sector per garantir la viabilitat i incrementar la seguretat jurídica.

Des de fa uns anys, la Universitat de València ja venia impartint formació sobre cooperativisme amb un post-grau en gestió tributària i comptable.

ENTREVISTA


Mª Pilar Alguacil Directora de la Càtreda sobre Cooperatives Agroalimentàries - UV

Especialitzada en Dret Financer i Tributari, María Pilar Alguacil és catedràtica de la Facultat de Dret de la Universitat de València. També és investigadora de l’Institut d’Economia social, cooperativisme i emprenedoria de la mateixa Universitat, de l’Escola d’Estudis cooperatius i de CIRIEC-España; a més, és autora de més d’un centenar de publicacions científiques.

Quins són els objectius de la càtedra sobre cooperativisme agrari de la Universitat de València?

Les cooperatives agroalimentàries són un exemple d’empresa sostenible i una peça clau per a la cohesió social i territorial a Espanya, amb un pes específic molt rellevant en l’economia.

Per això, l’objectiu de la càtedra és contribuir a l’impuls del cooperativisme agrari des de la millora del seu règim jurídic, fiscal i econòmic.

Com funciona la càtedra?

El punt de partida és un programa triennal i cada curs anem concretant accions específiques sobre temes vinculats a la gestió de les cooperatives agroalimentàries.

Creiem que esdevindrà un punt d’inflexió, ja que a la major part de cooperatives hi ha un dèficit d’experts en matèria jurídica, fiscal i comptable. Això dificulta la investigació, sense la qual és molt complicat evolucionar, i s’acaba limitant el desenvolupament competitiu de les empreses cooperatives.

En quins àmbits treballarà la càtedra?

Investigació, transferència de coneixement i formació.

També elaborarem informes de caràcter pràctic dirigits als professionals i als tècnics de les cooperatives. Enguany ens centrarem en el règim de l’IVA i els processos d’intercooperació i concentració.

Quina aplicació pot tenir la càtedra per a les cooperatives catalanes?

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya és una de les més fortes a nivell estatal. Un dels seus punts febles en l’actualitat pot ser la legislació, ja que la Llei catalana de cooperatives és força particular i en alguns aspectes no encaixa bé amb la normativa fiscal.

I aquesta distorsió quines conseqüències té?

A la pràctica, pot dificultar l’objectiu de les cooperatives de segon grau o grups cooperatius de fer una distribució final que arribi al consumidor, ja que es pot donar una pèrdua de la protecció fiscal mentre cal continuar complint determinades limitacions derivades del fet de ser una empresa cooperativa.

És a dir, que les cooperatives, per créixer, es poden veure abocades a buscar sortides fora de l’àmbit cooperatiu. I per això, crec que seria molt interessant investigar i fer propostes que permetin que una cooperativa desenvolupi noves activitats des del respecte als principis cooperatius, sense penalitzacions i sense perdre la seva condició d’especialment protegida.

En l’àmbit de la formació, què pot aportar la càtedra?

Probablement, el dèficit de tècnics formats en dret cooperatiu també dificulta l’articulació de propostes que facilitin la continuïtat de la fórmula empresarial cooperativa.

Per això, tenim previst posar en marxa diferents iniciatives, com les píndoles formatives on-line sobre temes molt concrets o el curs on-line sobre IVA.

A més, es crearà el Premi al millor treball acadèmic sobre cooperatives agroalimentàries. Serà una altra manera d’ajudar a crear consciència sobre els beneficis que la fórmula cooperativa reverteix tant per al soci com a la societat en general.

 

Altres notícies
29.03.2023

Uns 200 cooperativistes celebren l’aposta per la intercooperació

03/2023

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural han commemorat el 20è...

29.03.2023

La verema en verd: oportunitat front la sequera?

03/2023

La collita en verd és una mesura de regulació de mercat. Es tracta d’un instrument de gestió de riscos quan es detecta un desequilibri i,...

29.03.2023

La pitjor campanya d'oli en quinze anys

03/2023

Ens trobem davant de la pitjor collita d’oli d’oliva a Catalunya en molts anys. Des de 2005, les campanyes mai havien estat inferiors a les...

29.03.2023

Bioseguretat a les granges

03/2023

La bioseguretat a les granges és una peça clau per controlar la transmissió de malalties en el bestiar. Per aquest motiu, caldria augmentar les...

29.03.2023

Plataforma informàtica de les seccions de crèdit per millorar els serveis des de la intercooperació

03/2023

L’any 2013 es van començar a integrar les primeres cooperatives a CoopCredit, aplicació exclusiva per a la gestió telemàtica de les seccions de...

29.03.2023

Del Camp a la Taula

03/2023

La Comissió Europea va publicar l’estratègia “Del Camp a la Taula”, com a part del Pacte Verd Europeu, per accelerar la transició cap a un...

29.03.2023

Batea, petjades del passat i del present

03/2023

Us proposem descobrir Batea, a la Terra Alta, una població amb un passat històric molt ric, ja que des de la protohistòria se n’han trobat...

05.12.2022

Les cooperatives agràries busquen alternatives a l’encariment de l’energia

12/2022

L’estudi sobre l’impacte de la crisi energètica dut a terme per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) alerta que el sector...

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya