Carregant web FCAC

OPINIÓ

La formació als socis, el futur de les seccions de crèdit

Natàlia Mas i Guix | Secretària d'Economia, Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

31/07/2019

El Parlament de Catalunya, amb l’aprovació per unanimitat de la Llei 7/2017, del 2 de juny, del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives, va revisar i modernitzar la normativa que regulava el funcionament d’aquestes seccions. La Llei 6/1998 que es derogava s’havia mantingut pràcticament sense variacions durant gairebé dues dècades.

Una de les principals novetats introduïdes per aquesta nova Llei va ser la professionalització en la gestió i en la presa de decisions d’aquestes cooperatives. Així, les cooperatives agràries amb secció de crèdit han de comptar amb una direcció general professionalitzada, amb un mínim d’experiència acreditada en gestió empresarial i amb coneixements financers. És el consell rector qui designa les persones adients per assumir aquestes responsabilitats i qui acredita que disposin de prou experiència i preparació tècnica.

Tanmateix, atesa la situació de partida, la Llei va establir un període transitori de tres anys, que finalitza al juny del 2020, per tal que les persones que estiguin ocupant aquestes responsabilitats puguin formar-se adequadament i actualitzar els seus coneixements. En aquest sentit, el Govern, a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ha fet una aposta ferma per a la professionalització i formació en la governança d’aquestes cooperatives i ha posat a disposició del sector cursos de formació financera específics.

Ens consta l’èxit de convocatòria dels cursos per als gestors, impulsats per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que ha estat rebuda amb una forta demanda al llarg del 2018, i que ha motivat que s’inclogui novament aquesta formació en l’oferta per al 2019. Desafortunadament, la demanda de formació per als socis i òrgans de govern i control és encara molt reduïda, punt que considerem un fet a millorar i esperem que es corregeixi en les properes edicions.

La secció de crèdit és una organització interna dins de la cooperativa agrària amb la qual operen els seus cooperativistes, que són alhora els qui en determinen l’activitat i aproven anualment el pla economicofinancer. Cal doncs que aquests, i especialment els membres del consell rector, que en darrer terme són els responsables de la cooperativa, es dotin dels coneixements indispensables en matèria agrària i financera, per tal de garantir una gestió òptima i poder prendre les decisions més encertades.

El capital humà, si l’entenem com a l’educació que s’obté des de l’ensenyament infantil fins a l’aprenentatge actiu durant tota la vida, és la base de tot. En l’àmbit de les cooperatives agràries amb secció de crèdit, la formació és igualment cabdal: podríem dir que constitueix el pilar fonamental per tal que aquestes puguin continuar sent agents generadors de valor per als seus socis i puguin donar suport, òptimament, a la indústria agroalimentària arreu del país.

Altres notícies
06.06.2023

40 anys de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

06/2023

El 9 de març de 1983, amb l’aprovació de la Llei de cooperatives de Catalunya, la Federació es va convertir en una entitat a l’empara de la...

06.06.2023

Parlem de cooperativisme amb Roger Torrent

06/2023

El consell rector de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya també s’ha reunit amb el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent,...

06.06.2023

Parlem de sequera amb Teresa Jordà

06/2023

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha reclamat al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural suport per al camp...

05.06.2023

La fauna o la vida

06/2023

La presència de fauna salvatge a l’agricultura és un problema comú que afecta moltes zones de Catalunya, així com de la resta de l’Estat i...

05.06.2023

Sense aigua, no hi ha aliments

06/2023

Des de fa dos anys, Catalunya es troba immersa en una situació de sequera molt greu. Tot i això, no ha estat fins a l’octubre de 2021 quan s’ha...

05.06.2023

“L’alimentació representa un terç del consum”

06/2023

Francesc Reguant té una dilatada trajectòria vinculada al mon de l’agroalimentació. Com a Director d’Administració i Sistemes d’Informació...

05.06.2023

Bioeconomia i digitalització a les cooperatives

06/2023

La innovació ha de ser un procés continu dins les organitzacions, ja que és una eina per trobar noves vies i fer aflorar oportunitats davant...

05.06.2023

Camins Km0 a l'Alt Camp

06/2023

Des de l’Alt Camp es proposen visites i experiències turístiques amb productes de proximitat i en un entorn de paisatge mediterrani, agrícola i...

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya