Carregant web FCAC

Canvi d'escenari amb la nova PAC

05/12/2022
Laura Dalmau (DACC) i Xavier Pié i Josep Lluís Bosque (FCAC) a la jornada sobre PAC i desenvolupament rural
Laura Dalmau (DACC) i Xavier Pié i Josep Lluís Bosque (FCAC) a la jornada sobre PAC i desenvolupament rural © FCAC

Espanya ha estat dels primers estats membres a disposar del Pla Estratègic de la PAC (PEPAC) per al període 2023-2027, que Brussel·les va aprovar a final d’agost amb l’objectiu de poder desplegar la nova política agrària de la Unió Europea, que entrarà en vigor al 2023.

“La complexitat de la nova PAC està generant molts dubtes en els primers afectats pel nou règim, la pagesia, que està planificant les sembres de tardor dels cultius herbacis."

Xavier Pié, responsable de desenvolupament rural de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), argumenta que “aquesta nova PAC comportarà un nou escenari amb canvis importants, però també oportunitats per al sector”. Ara bé, també adverteix que “la complexitat de la nova PAC està generant molts dubtes en els primers afectats pel nou règim, la pagesia, que està planificant les sembres de tardor dels cultius herbacis. La situació d’incertesa provoca angoixa, desinformació i dubtes que poden tenir repercussions econòmiques importants per a les explotacions”.

Canvis rellevants i complexos

Durant el mes de juliol, el sector va disposar d’una bateria de nombrosos esborranys de Reials decrets i, posteriorment, el Ministeri d’Agricultura ha impartit formació específica sobre la nova PAC i ha publicat informació a la seva pàgina web. Alguns dels aspectes de major complexitat de la nova normativa que ha tractat el Ministeri són la incorporació dels eco-règims i la implementació de canvis importants en la condicionalitat.

Per la seva banda, la FCAC també ha anat proporcionant informació i assessorament a les cooperatives sobre la nova política agrària a mesura que s’ha anat disposant d’informació amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions en funció dels nous requisits.

Entres d’altres accions s’inclou la realització de jornades específiques en els darrers anys per tal d’anar sintetitzant paquets molt complexos d’informació. Aquestes sessions sobre les novetats de la PAC han tingut, durant tot el procés de discussió i debat, una gran acollida per part de les cooperatives.

Les cooperatives expressen que les Administracions haurien d’haver reaccionat amb més antelació i d’una forma més planificada

Ara bé, i malgrat l’esforç de tots plegats, les cooperatives expressen que les Administracions haurien d’haver reaccionat amb més antelació i d’una forma més planificada oferint directament formació a les explotacions, donada la magnitud dels canvis que estan per venir.

Campanya de sembres

A més de les reunions sobre novetats globals de la PAC, aquesta tardor, des de la branca de conreus herbacis i farratges de la FCAC, s’ha organitzat una jornada específica amb l’objectiu d’ajudar les cooperatives i els seus socis i sòcies en la planificació de la sembra d’enguany.

A la sessió hi van assistir prop d’un centenar de representants de cooperatives i també va comptar amb la participació de responsables del Departament d’Acció Climàtica com a ponents, convidats per la Federació amb l’objectiu d’afavorir la seva implicació en la resolució de dubtes.

El servei de Gestió i Control d’Ajuts Directes del Departament es va centrar en l’aplicació de la condicionalitat -tenint en compte l’excepció prevista per al 2023 amb motiu de la guerra d’Ucraïna, els eco-règims i els ajuts acoblats-, mentre que el Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat Agrària va presentar les novetats en relació amb les agroambientals i altres mesures de desenvolupament rural.

A més a més, les setmanes prèvies a la trobada es van recollir les consultes de les cooperatives que la Subdirecció General de Gestió i Control d’Ajuts Directes del Departament d’Acció Climàtica ha respost per escrit i que formen part d’un document amb més de 50 preguntes sobre el concepte d’agricultor actiu, condicionalitat, bones condicions agràries i mediambientals, ecorègims i mesures agroambientals.

Aquesta documentació també s’ha fet arribar a les cooperatives de cara a una millor planificació de les sembres d’acord amb la nova PAC.

Estructuració d’un canal de suport

De forma complementària, la Federació ha obert i estructurat un canal de resolució de dubtes amb el Departament d’Acció Climàtica, traslladant consultes de les cooperatives i aconseguint respostes per escrit.

En paral·lel, aquests dubtes s’han derivat al Ministeri d’Agricultura mitjançant Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya i, fruit d’aquesta acció, el Govern central ha elaborat nombrosos documents de resolució de temes poc concrets.

Tot aquest material dels governs català i estatal s’ha estructurat i compartit amb el sector amb l’objectiu de proporcionar eines a les cooperatives agràries que permetin un millor assessorament a les explotacions de les persones sòcies.

Intervencions de desenvolupament rural

El Pla Estratègic de la Política Agrària Comunitària no només contempla els ajuts directes i els programes sectorials sinó també les intervencions de desenvolupament rural que s’executaran en breu. A Catalunya, algunes intervencions estaran formalment fora del PEPAC i finançades només amb fons propis.

Tots aquests instruments tenen una gran importància per a les cooperatives i les persones que hi són associades. Per això la Federació de Cooperatives ha organitzat, a final de novembre, una nova jornada específica sobre aquest tema.

Aquesta sessió també comptarà amb participació d’alts responsables del Departament d’Agricultura amb la finalitat de seguir proporcionant elements per entendre els nous reptes, les noves oportunitats i com ens hi hem d’adaptar.

Ajuts a les entitats tramitadores

Finalment, la FCAC sol·licita que les cooperatives que tramiten la DUN dels seus socis i sòcies tinguin accés a suport econòmic per disposar de l’estructura suficient i poder donar resposta als reptes que la nova campanya planteja.

Font: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Altres notícies
04.04.2024

Bateria de millores a la Política Agrària Comuna

04/2024

Davant l’anunci del Ministeri d’Agricultura de modificar el Pla Estratègic de la PAC per a 2025, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

La FCAC compareix al Parlament

04/2024

El Projecte de modificació de la Llei d’orientació agrària, estableix el règim sancionador per a una incorrecta gestió de les dejeccions...

04.04.2024

La pagesia al Parlament de Catalunya

04/2024

En el marc de la intervenció de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en el Ple monogràfic de la pagesia al Parlament de Catalunya,...

04.04.2024

Gestió de la sequera

04/2024

Enfront de la sequera que està afectant al país, tant la ramaderia com l'agricultura es troben en una situació delicada que requereix una gestió...

04.04.2024

Pla pioner per prevenir el malbaratament de fruita

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha presentat el Pla col·lectiu de prevenció de pèrdues i malbaratament en el sector de la...

04.04.2024

Formació sobre el mercat de cereals

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha organitzat un curs sobre eines de gestió del risc i funcionament dels mercats de cereals i...

04.04.2024

Suprimir el límit de 40 arnes a espais naturals

04/2024

Amb l’objectiu que les abelles puguin accedir a una major diversitat de flors en entorns segurs, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

"Una reducció del reg agrícola del 80% suposaria la nostra desaparició"

04/2024

Productor de poma, sucs, sidres i altres elaborats de la poma. Vicepresident de la cooperativa Girona Fruits i expresident de la IGP Poma de Girona....

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya