Carregant web FCAC

Un nou impuls a les cooperatives

03/06/2024

Des de fa més de 20 anys, la intercooperació és un dels principals eixos de treball de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una mostra dels èxits assolits són els 20 projectes presentats a principi de l’any passat en l’acte de reconeixement de la feina feta fins al moment.

Però les condicions canvien i cal ampliar el focus per tal d’incorporar-ne d’altres, tot mantenint la intercooperació com a estratègia bàsica. Una nova línia, identificada de fa un temps per les pròpies cooperatives i confirmada per les administracions públiques, és el foment del relleu generacional.

La FCAC i la Direcció General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia han dissenyat el programa IMPULS.COOP per millorar la competitivitat i la sostenibilitat del sector

Per aquest motiu, la Federació, conjuntament amb la Direcció General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, han dissenyat el programa IMPULS.COOP que s’ha publicat recentment.

Els eixos principals d’aquest nou pla són la millora de la competitivitat i la sostenibilitat social, econòmica i ambiental. En concret, s’articula en quatre línies i quatre reptes sota els quals s’hauran d’estructurar els projectes promoguts per les cooperatives.

LÍNIES I REPTES ESTRATÈGICS

Per poder participar del programa, les iniciatives de les cooperatives s’han d’organitzar en quatre grans línies.

  • L01. Incentivar l’establiment de vincles mitjançant treballs previs als projectes d’intercooperació que vulguin emprendre dues o més cooperatives.
  • L02. Incentivar la intercooperació mitjançant la firma de convenis.
  • L03. Incentivar les fusions per millorar la competitivitat a partir de la total integració i sent fidels als principis cooperatius.
  • L04. Incentivar la creació de noves empreses per tenir capacitat de lideratge de projectes empresarials que donin la resposta a les necessitats globals o parcials de les explotacions associades.

A més, les cooperatives hauran de complir dos dels quatre reptes vinculats a les línies estratègiques, essent obligatori donar resposta al repte 01 o al repte 02.

  • R01 Sostenibilitat ambiental, social i econòmica.
  • R02 Transformació digital i robotització de totes les operacions de les cooperatives, amb inversió en serveis de consultoria específics i tecnologia.
  • R03 Promoció de productes agroalimentaris per apropar-los als mercats i als clients.
  • R04 Impuls del teixit cooperatiu per assegurar-ne el futur tot afavorint el relleu en la governança de les cooperatives i l’ampliació de la base productiva.

REPTE 04, IMPULS AL TEIXIT COOPERATIU

Una de les grans novetats del programa IMPULS.COOP és donar suport a l’increment de la dimensió del cooperativisme mitjançant la incorporació de noves explotacions i el creixement de les existents.

L’estratègia definida per la Federació i assumida pel Departament passa per incrementar la professionalització de la base productiva de les cooperatives, donant suport a aquelles explotacions que es vinculin i es comprometin a llarg termini amb les cooperatives.

Així, les explotacions que s’incorporin de nou al cooperativisme rebran un suport específic sempre i quant aportin tota la producció i per un període mínim de 10 anys. També les actuals explotacions vinculades al cooperativisme que incrementin la seva activitat de forma significativa (més d’un 25%) rebran un suport econòmic durant els primers anys des de l’increment de la dimensió.

Per donar resposta a aquest repte també s’han tingut molt en compte les persones que volen cedir la seva explotació a socis nous o socis actuals de les cooperatives. Es pretén que el soci que traspassi la seva explotació a una altra explotació que es doni d’alta a una cooperativa o que ja en formi part també disposi de suport per facilitar i accelerar la seva decisió.

L’objectiu és que cada cooperativa pugui mantenir o incrementar la producció que gestiona.

UN LLARG PROCÉS DE NEGOCIACIÓ

El programa IMPULS.COOP és el resultat d’un profund procés de treball i negociació entre la FCAC i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en el qual han participat tant el consell rector com l’equip tècnic de la Federació.

Des de principi de 2023, s’hi ha estat treballant per tal de crear un marc normatiu que donés resposta als canvis en les cooperatives i s’acollís a la normativa europea amb totes les garanties tècniques i jurídiques. Durant aquests mesos s’han elaborat esborranys del programa, s’ha consultat a diverses cooperatives per identificar necessitats i opcions de suport i s’ha verificat la coherència de l’IMPULS.COOP amb els reglaments europeus d’ajuts d’estat.

El resultat són unes bases reguladores innovadores que hauran de continuar adaptant-se als canvis que viuen les cooperatives i les explotacions associades, però que neixen amb la voluntat d’esdevenir un revulsiu per al cooperativisme agrari de Catalunya.

Pressupost de 15 M€ per a projectes de cooperatives per a les anualitats 2025, 2026 i 2027

PRESSUPOST PER A TRES ANUALITATS

El programa IMPULS.COOP compta amb un pressupost de 15 milions d’euros per a les anualitats 2025, 2026 i 2027, aportat íntegrament per la Direcció General d’Indústries Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. A més de 4,5 milions d’euros de fons nuclears per als anys 2025 i 2026.

Els ajuts per a les cooperatives poden arribar a cobrir fins el 40% del valor de les inversions i les despeses, amb increments de percentatge en funció de determinats condicionants. Enguany es farà especial incidència als municipis de zones en transició nuclear.

Font: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Altres notícies
03.06.2024

20 propostes al nou Govern català

06/2024

Les setmanes prèvies a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) va...

03.06.2024

Fer cava en temps de sequera

06/2024

La sequera persistent que patim a Catalunya, i en particular a la regió del Cava, ha plantejat desafiaments significatius per al sector...

03.06.2024

Benestar animal en el transport

06/2024

La Comissió Europea ha publicat recentment una revisió de la normativa sobre el benestar dels animals durant el transport. La Federació de...

03.06.2024

Un any del tancament del Canal d'Urgell per la sequera

06/2024

El 25 d’abril es va complir un any dels tancament del Canal d’Urgell a causa de la sequera, una situació esdevinguda per primera vegada en 161...

03.06.2024

Ajuts a cooperatives i productors d’oli

06/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha valorat positivament la publicació dels ajuts del Departament d’Acció Climàtica,...

03.06.2024

"Catalunya lidera el nombre de cooperatives a l'Estat amb un model propi reconegut internacionalment"

06/2024

Casat amb una aranesa i pare de dues noies. Enamorat de les tres, de la muntanya, l’handbol i l’associacionisme. Arquitecte Tècnic...

03.06.2024

Treballant amb les cooperatives per promoure el relleu

06/2024

De tothom és conegut que el sector agrari català té una problemàtica d'envelliment de la massa social productiva. Més del 38% dels socis...

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya