Carregant web FCAC

Bioseguretat a les granges

29/03/2023

La bioseguretat a les granges és una peça clau per controlar la transmissió de malalties en el bestiar. Per aquest motiu, caldria augmentar les exigències sanitàries a les zones on hi ha una alta densitat d’animals i extremar mesures destinades a evitar el contacte entre els animals de granja i els silvestres.

Alguns factors importants de bioseguretat a les granges són mantenir les explotacions aïllades de l’exterior amb tancament perimetral, formació del personal, vestuari dels treballadors, desinfecció dels vehicles de transport de bestiar i recollida de cadàvers.

En cas de moviments intracomunitaris i nacionals, cal tenir en compte que s’incrementa la pressió d’infecció d’una zona introduint noves soques de virus.

Ramon Armengol, responsable de ramaderia i llet de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, destaca que “en el cas del porcí, per exemple, el fet que la PPA no hagi entrat al nostre territori és senyal de què hem fet les coses força bé en base a la bioseguretat, un bon control de moviments i la disposició d’estructures productives adequades. Això és molt positiu i demostra l’alt grau de competitivitat que tenim. Tot i això, malgrat extremar les precaucions, el moviment d’animals és incontrolable i estem exposats constantment a la transmissió de malalties”.

Davant la rellevància de les mesures de bioseguretat a les granges, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha mantingut una reunió amb la directora general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Acció Climàtica, Elisenda Guillaumes, i el seu equip per exposar els temes que més preocupen el sector.

Les cooperatives ramaderes catalanes mostren un alt grau de competitivitat aplicant estrictes mesures de bioseguretat, un bon control de moviments i la disposició d’estructures productives adequades

En aquest sentit, s’ha sol·licitat que es valori l’entrada esglaonada com una eina potent per controlar l’ingrés massiu de garrins d’altres procedències i que, en cas d’un brot de PPA, es defensi la regionalització del brot i l’activació de les mesures per disminuir la població de senglars.

També caldria donar cobertura legal a l’adequació de quarantenes en granges externes sempre que es compleixin les mesures de bioseguretat i es realitzin analítiques de control, alhora que s’haurien d’incrementar les mesures de control a importacions de bestiar intracomunitàries, aplicant sancions en cas d’incompliment.

Mentrestant, en boví, gairebé el 100% de les explotacions són lliures tant de brucel·losi com de tuberculosi bovina. Amb l’objectiu d’augmentar encara més la competitivitat el propi sector ha manifestat la voluntat d'iniciar programes voluntaris sanitaris front malalties no zoonòtiques que afecten el bestiar boví.

Font: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Altres notícies
04.04.2024

Bateria de millores a la Política Agrària Comuna

04/2024

Davant l’anunci del Ministeri d’Agricultura de modificar el Pla Estratègic de la PAC per a 2025, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

La FCAC compareix al Parlament

04/2024

El Projecte de modificació de la Llei d’orientació agrària, estableix el règim sancionador per a una incorrecta gestió de les dejeccions...

04.04.2024

La pagesia al Parlament de Catalunya

04/2024

En el marc de la intervenció de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en el Ple monogràfic de la pagesia al Parlament de Catalunya,...

04.04.2024

Gestió de la sequera

04/2024

Enfront de la sequera que està afectant al país, tant la ramaderia com l'agricultura es troben en una situació delicada que requereix una gestió...

04.04.2024

Pla pioner per prevenir el malbaratament de fruita

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha presentat el Pla col·lectiu de prevenció de pèrdues i malbaratament en el sector de la...

04.04.2024

Formació sobre el mercat de cereals

04/2024

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha organitzat un curs sobre eines de gestió del risc i funcionament dels mercats de cereals i...

04.04.2024

Suprimir el límit de 40 arnes a espais naturals

04/2024

Amb l’objectiu que les abelles puguin accedir a una major diversitat de flors en entorns segurs, la Federació de Cooperatives Agràries de...

04.04.2024

"Una reducció del reg agrícola del 80% suposaria la nostra desaparició"

04/2024

Productor de poma, sucs, sidres i altres elaborats de la poma. Vicepresident de la cooperativa Girona Fruits i expresident de la IGP Poma de Girona....

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya