Carregant web FCAC

La pitjor campanya d'oli en quinze anys

29/03/2023

Ens trobem davant de la pitjor collita d’oli d’oliva a Catalunya en molts anys. Des de 2005, les campanyes mai havien estat inferiors a les 20.000 tones, mentre que enguany s’ha baixat fins a les 15.000 tones, fins i tot per sota de la previsió inicial de 19.000 tones realitzada al setembre.

Una sequera persistent des de fa dos anys ha provocat aquesta caiguda històrica de la producció, un 50% inferior a la mitjana de Catalunya, que és de 31.700 tones.

Antoni Galceran, responsable d’oli d’oliva de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, explica que “la davallada de la producció ha afectat greument a les zones de secà. El dèficit de pluviometria s’ha vist agreujat per les onades de calor que es van succeir des del mes de maig i les fortes gelades de l’abril. A més, les expectatives de cara a la propera campanya no són gens bones i ja hem reclamat mesures específiques per poder fer front a la situació”.

Per zones productores, al Baix Ebre i Montsià la caiguda podria suposar més del 80% en relació amb la mitjana i se situaria en poc més de 4.000 tones. A la província de Lleida, (Garrigues i Segrià) la reducció seria al voltant del 50% (6.000 tones) i a la resta de zones productores de Tarragona la situació és variable depenent de la producció obtinguda la campanya anterior. A les províncies de Barcelona i Girona s’obtindrien unes 1.000 tones, un 33% menys.

Dificultats molt grans per a les cooperatives d’oli a causa de la caiguda de la collita, increment dels costos de producció, conseqüències de la guerra d’Ucraïna i dificultat de mantenir els compromisos comercials per falta de producte 

A nivell global, es preveu una caiguda d’entre el 35 i el 40% de la producció d’oli d’oliva mundial. Això suposa una reducció de la disponibilitat d'oli al mercat internacional de gairebé 800.000 tones i la possibilitat de tensions pel que fa al preu.

Aquesta davallada de la producció coincideix, a més, amb un increment del preu dels inputs i de l’energia, que s’han quadruplicat en un any. Això repercuteix directament a les cooperatives elaboradores d’oli, que concentren la major part del cost energètic en els mesos de lliurament de l'oliva (d'octubre a gener), disparant el cost de les despeses fixes i, per tant, augmentant el cost per kg d'oli produït.

La pèrdua de facturació de les cooperatives de l’oli es calcula que se situaria en uns 55 milions d’euros.

Ajuts a les cooperatives per cobrir els costos fixos

La FCAC ha sol·licitat a la Conselleria que s’aprovin uns ajuts destinats a cobrir part de les despeses fixes de les cooperatives de les zones afectades per la caiguda de producció d’oli d’oliva i la dràstica reducció d’ingressos. El pressupost que caldria destinar-hi es calcula en 1,8 milions d’euros.

Els ajuts s’han d’establir prèvia avaluació de la magnitud de l’impacte en la disminució d’ingressos d’aquestes cooperatives, establint un llindar mínim de pèrdua subvencionable i previ compromís de continuar mantenint l’activitat, entre d’altres.

Així mateix, se sol·licita l’avançament d’ajuts vinculats a les cooperatives -com els destinats a inversions en transformació i comercialització d'aliments o els de foment de la competitivitat de les cooperatives- i la millora de la línies d’assegurança de l’olivera i de les despeses fixes de les cooperatives.

Font: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
Altres notícies
29.03.2023

Uns 200 cooperativistes celebren l’aposta per la intercooperació

03/2023

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural han commemorat el 20è...

29.03.2023

La verema en verd: oportunitat front la sequera?

03/2023

La collita en verd és una mesura de regulació de mercat. Es tracta d’un instrument de gestió de riscos quan es detecta un desequilibri i,...

29.03.2023

Bioseguretat a les granges

03/2023

La bioseguretat a les granges és una peça clau per controlar la transmissió de malalties en el bestiar. Per aquest motiu, caldria augmentar les...

29.03.2023

Plataforma informàtica de les seccions de crèdit per millorar els serveis des de la intercooperació

03/2023

L’any 2013 es van començar a integrar les primeres cooperatives a CoopCredit, aplicació exclusiva per a la gestió telemàtica de les seccions de...

29.03.2023

Del Camp a la Taula

03/2023

La Comissió Europea va publicar l’estratègia “Del Camp a la Taula”, com a part del Pacte Verd Europeu, per accelerar la transició cap a un...

29.03.2023

Batea, petjades del passat i del present

03/2023

Us proposem descobrir Batea, a la Terra Alta, una població amb un passat històric molt ric, ja que des de la protohistòria se n’han trobat...

05.12.2022

Les cooperatives agràries busquen alternatives a l’encariment de l’energia

12/2022

L’estudi sobre l’impacte de la crisi energètica dut a terme per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) alerta que el sector...

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya