Carregant web FCAC

Servei Laboral

per a cooperatives

Mar Garriga
Cap del Servei Jurídic i Laboral. Advocada
Tel. 932 292 015 | mar.garriga@fcac.coop

Què us oferim?

Seguretat en el compliment de la normativa laboral i assessorament en la gestió de personal. De la mà d’un equip de tècnics diplomats en Ciències del Treball i especialitzats en el sector que presten el servei a la cooperativa i que, a la vegada, li donen suport perquè aquesta el pugui oferir als seus socis.

   Estudis i valoracions de clima laboral

Anàlisi de la situació de la cooperativa. Disseny d’una proposta de projecte amb els objectius a assolir, per fases.

Recollida d’informació mitjançant un treball de camp que inclou: enquesta de clima i reunions, individuals i per grups, amb els treballadors.

Elaboració d’un informe amb els resultats obtinguts. Definició d’un pla d’acció per millorar la satisfacció de les persones.

Reunió amb el consell rector de la cooperativa per presentar el pla d’acció i aprovar els objectius.

Valoració dels llocs de treball i classificació per nivells.

Creació d’una estructura salarial i acompanyament en la definició de la política retributiva.

   Orientació en conflictes laborals

Assessorament i consultes en matèria de Dret del Treball.

Conflictes col·lectius. Negociació col·lectiva. Pactes d’empresa.

Modificació substancial de les condicions de treball.

Expedients de regulació d’ocupació (ERO). Acomiadaments. Sancions.

Conciliacions i judicis laborals. Inspeccions de treball. 

Contractació d’alta direcció. Contractes d’agència mercantil.

Successions empresarials. Subcontractes.

   Gestió laboral per a la cooperativa i els seus socis

Càlcul de nòmines, gratificacions extraordinàries, quitança per interrupció o extinció de la relació laboral dels treballadors. Confecció de rebuts personalitzats.

Contractes laborals. Formalització i gestió de la documentació a les l’OTG (Oficines de Treball de la Generalitat), via Internet.

Elaboració de llistats i resums de retribució adaptats a cada cooperativa.

Procés de càlcul de les liquidacions periòdiques a la Seguretat Social.

Confecció i presentació de les altes i baixes per contingències comunes a la Seguretat Social, via Internet.

Tramitació de comunicats d’accidents al Departament d’Empresa i Ocupació.

Realització dels models 111 – 190 de l’IRPF (exclosos professionals).

Informació actualitzada de disposicions legals, convenis col·lectius, resolucions administratives i judicials, estudis i informes doctrinals.

Consultoria sobre aspectes legals de la branca social del Dret.

 

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya