Carregant web FCAC

Servei DUN · CGE

per a cooperatives

Teresa Masjuan
Cap del Servei de Gestió d’Ajuts i Projectes
Tel. 932 292 016 | teresa.masjuan@fcac.coop

Què us oferim?

Veterinaris, enginyers agrònoms, advocats i llicenciats en ciència i tecnologia dels aliments col·laborant, des de fa més d'una dècada, amb el personal tramitador de la DUN i el Contracte Global d'Explotació.

Accés a eines informàtiques de suport als tècnics de les cooperatives per a l'Assessorament Agrari.

   Assessorament ajuts DUN i CGE

Comunicació de novetats, incidències i modificacions de la campanya DUN.

Orientació sobre aspectes rellevants del CGE: incorporació de joves, ajuts per a competitivitat, mitigació del canvi climàtic i diversificació de les explotacions.

Assessorament legal. 

Formació especialitzada per als tècnics de les cooperatives amb les novetats de cada campanya.

Jornades amb continguts adaptats a les especificitats cooperatives.

Assessorament telefònic.

   Tramitació DUN i CGE

Gestió de la DUN per a cooperatives sense personal tècnic qualificat.

Tramitació dels ajuts CGE per a cooperatives sense personal qualificat:

  • incorporació de joves competitivitat
  • mitigació del canvi climàtic
  • diversificació explotacions agràries xxx

   INDICOOP

Aplicació informàtica dissenyada per la FCAC per facilitar, als tècnics de les cooperatives, el control dels indicadors econòmics de les explotacions dels socis.

El programa permet un seguiment dels costos de les diferents explotacions agropecuàries a càrrec del tècnic.

L'eina controla, de forma individualitzada, els costos reals per unitat productiva, tipus d’explotació, recinte i varietat, entre altres. 

Permet una comparació dels punts forts i febles de cada explotació amb la mitjana de la cooperativa.

El programa INDICOOP afavoreix l'òptima productivitat de les explotacions.

   CONDICOOP

Aplicació informàtica per a l’aplicació i control de la condicionalitat i la seguretat laboral, dissenyada per la FCAC com a resposta a la normativa vigent.

Permet que el tècnic de la cooperativa faci seguiment, en format electrònic, del compliment dels criteris de condicionalitat a les explotacions dels socis.

Inclou un check-list relatiu al compliment de la seguretat laboral.

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya