Carregant web FCAC

Servei Econòmic i Fiscal

per a cooperatives

Marian Mula
Cap del Servei Econòmic i Fiscal
Tel. 932 292 026 | marian.mula@fcac.coop

Què us oferim?

Assessorament integral en la gestió comptable i fiscal de l’empresa cooperativa per un equip d’experts en economia. Es facilita la contractació mitjançant una quota anual fixa que inclou la prestació dels serveis bàsics vinculats a l’exercici econòmic de cada cooperativa.

   Assessoria comptable i fiscal

Paquet bàsic. Prestació dels serveis comptables i fiscals de l’exercici adaptats a les necessitats de cada cooperativa. 

Assessorament en el tancament comptable. Inclou desplaçament d’un tècnic a les oficines de la cooperativa per revisar la feina i elaborar el tancament d’acord amb el personal intern.

Càlcul i presentació de l’Impost de Societats.

Elaboració dels comptes anuals. Explicació de la situació econòmica i financera al consell rector de la cooperativa.

Assistència a l’assemblea general. Explicació de la situació econòmica i financera als socis.

Realització dels tràmits relatius a la documentació econòmica del Registre de Cooperatives.

Consultes sobre l’operativa comptable, fiscal i altres aspectes econòmics de la cooperativa.

   Liquidacions d’impostos

Elaboració d’autoliquidacions periòdiques, mensuals o trimestrals, a partir dels registres comptables (models 111, 115, 123, 303, 340, etc.). Presentació a l’Agència Tributària, via telemàtica.

Declaracions anuals informatives (models 190, 180, 193, 390, 347, etc.). Presentació a l’Agència Tributària, via telemàtica.

 

 
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya