Carregant web FCAC

TANGO-Circular

Formar una nova generació d'agricultors i empresaris agrícoles per implementar l'economia circular en l'agricultura

Tango Circular

L’objectiu d’aquest projecte és la formació en la valorització del que fins ara es considera un residu pels agricultors i les empreses relacionades, contribuint a una millora significativa de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

El projecte té una durada de 3 anys i s’ha iniciat el juliol de 2022.

Objectius

 • Potenciar la innovació a través del desenvolupament i la implementació de nous enfocaments multidisciplinaris per l’ensenyament i l’aprenentatge, fomentant programes i activitats educatives amb els empresaris agrícoles.
 • Desenvolupar el sentit de la iniciativa i la mentalitat emprenedora, competències i habilitats per tal d’obrir noves oportunitats d’aprenentatge per als agricultors i actors de la cadena de valor que juguin un rol clau en la gestió dels residus.
 • Estimular l’intercanvi de coneixement entre els agents interessats del sector, en el marc d’un enfocament d’una quàdruple-hèlix (institucions públiques, centres d’ensenyament, sector privat i societat civil).
 • Identificar les necessitats de mercat i de les professions emergents, incloent, via cooperació, universitats, instituts, centres d’ensenyament nacionals, regionals i locals, així com amb el sector privat, per contribuir a dissenyar i implementar estratègies d’especialització intel·ligent i sostenible a les regions.

Objectius específics

 • Desenvolupar i implementar nous plans d’estudi multidisciplinaris per a la valorització dels residus agraris en el marc de l’economia circular a través de la implementació de competències digitals.
 • Testar nous instruments d’ensenyament per a l’aprenentatge i l’educació, centrat en les persones que es volen formar.
 • Desenvolupar un model de RuralLabs en els països participants i validar la seva replicabilitat a nivell de la UE com un model organitzatiu innovador per a desenvolupar models de negoci circulars sostenibles en comunitats rurals.

Socis del projecte

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) forma part d’aquest projecte juntament amb la Universitat de la Basilicata (coordinadora del projecte), l'Organització Educativa Eurotraining d’Itàlia, la Facultat d’Agricultura de la Universitat d’Atenes, l’Institut d’Economia Agrària i Cooperativa de Grècia (INASO PAGESES), la Universitat de Lleida, l’Agència Nacional d’Investigació i Formació en Agricultura d’Itàlia (ENAPRA), la Universitat d’Evora, la Institució de Ponent per a la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural (IPCENA) de Catalunya, la Comunitat Intermunicipal de l’Alentejo Central (CIMAC) de Portugal, l’Associació dels Joves Agricultors de Portugal (AJAP), la Unió Regional de les Províncies d’Apulia d’Itàlia (UPI) i la Universitat de Montpeller.

Resultats esperats

 • L’obtenció d’un prototip/Model de “Rural labs” i implementar-lo en 4 països socis del projecte i validar la seva replicabilitat a nivell europeu.
 • El disseny, desenvolupament i posada en funcionament d’una plataforma digital per a la formació que integri tots els agents implicats (agricultors, empreses relacionades...).
 • Disposar de material de formació de qualitat en diferents formats i adaptats als diferents agents de la cadena de valor.
 • El disseny i implementació de sessions de formació, tant per transferir coneixement com per promoure el desenvolupament sostenible de les comunitats rurals. 

Més informació

Web del projecte https://tangocircularproject-vle.eu/

Entitats finançadores

Aquest projecte ha rebut finançament de l’Agència Executiva Europea d’Educació i Cultura en el marc del programa Erasmus+.

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya